opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Temeljem članka 102. Zakona o srednjem školstvu Županije Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona („Sl.novine ŽSB/SBK broj 11/01), suglasnosti Ministarstva obrazovanja znanosti kulture i športa Županije Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona broj: 03-38-727/15 od 5.8.2015.godine te članka 129. Stavka 5. Statuta Srednje škole „Kreševo“, Školski Odbor Srednje škole „Kreševo“ raspisuje:

 

NATJEČAJ

Za izbor i imenovanje ravnatelja škole

 

Osim općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Zakonom o srednjem školstvu Županije Središnja Bosna/Srednjobosanskog Kantona i pravilima škole.

Uz prijavu na natječaj i kraći životopis kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:

 

 

  • diplomu o obrazovanju VII. stupnja stručne spreme ili 300 ECTS bodova

  • dokaz o ispunjavanju uvjeta za nastavnika ili pedagoga

  • minimalno pet (5) godina radnog iskustva u neposrednom odgojno-obrazovnom procesu rada

  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za nastavnika

  • uvjerenje o državljanstvu

  • izvod iz matične knjige rođenih

  • Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci)

  • Dokaz o radnom iskustvu ( kopija radne knjižice i uvjerenje poslodavca o dužini neposrednog rada u obrazovanju)

  • Dokaz o poznavanju rada na računaru (dostaviti potvrdu ili uvjerenje registrirane ustanove za obavljanje te djelatnosti)

 

 

Natječaj za navedeno radno mjesto otvoren je petnaest (15) dana od dana objave.

Napominjemo da nepotpune i nepravovremene prijavnice neće biti razmatrane.

 

 

Prijavnice dostaviti osobno u Tajništvo škole ili poštom na adresu Srednja škola „Kreševo, Troska 2A 71260 Kreševo, s naznakom za „Natječaj za ravnatelja“

 

 

Kreševo, 28. kolovoza 2015. godine.

 

                                                                                                                  Školski Odbor

                                                                                                        Srednje škole „Kreševo“

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17