opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s točkom V. Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 43/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.
Vrticic

Odobreno je ukupno 25 milijuna kuna, a među 79 projekata koji su dobili potpotu je i J.U. „Dječji vrtić „Radost“ Kreševo. Za proširenje kapaciteta vrtića odobreno je 300.000 kuna.

Kompletna Odluka može se vidjeti na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1564.html

logo.png

KONTAKT

E-mail

opcina@kresevo.ba

Telefon

+387 (0) 30 806 602

Adresa

FRA GRGE MARTIĆA 49

71260 KREŠEVO

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17