opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

 

OTVORENI JAVNI POZIV

za iskaz interesa osoba starijih od 70 godina i odraslih osoba s invaliditetom s

područja Općine Kreševo za korištenje usluge potpore i podrške u okviru projekta „Za topliji dom“

 

Ovim putem pozivaju se starije osobe od 70 godina i odrasle osobe s invaliditetom s područja Općine Kreševo, kojima je potrebna potpora i podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, da ISKAŽU INTERES za korištenjem sljedećih oblika potpore:

 

Oblici potpore:

1. pomoć pri organiziranju kupovine namirnica i lijekova,

2. pomoć pri obavljanju kućanskih poslova,

3. pomoć pri održavanju higijene,

4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (pružanje podrške korisnicima kroz razgovore, druženje i sl.)

5. Navedene usluge se ne plaćaju, program je u cijelosti besplatan za korisnike (ne uključuje kupovinu hrane i lijekova).

 

Tko može biti korisnik?

  • Starije osobe kojima je potrebna pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti (osobe iznad 70 godina)
  • Odrasle osobe s invaliditetom (osobe mlađe od 70 godina koje imaju utvrđen stupanj težine invaliditeta putem Službe za gospodarsvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo osoba s invaliditetom ili nalaza i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje)

 

U slučaju velikog interesa korisnika prednost u odabiru imat će:

  • osobe starije od 70 godina koje žive u samačkom domaćinstvu, a da su pri tome težeg zdravstvenog stanja i nižih primanja te nemaju pomoć i podršku članova uže ili šire obitelji

 

Napomena: Općina Kreševo može donijeti diskrecijsku odluku o primanju korisnika u projekt prema vlastitoj procjeni.

 

Gdje, kome i kako se prijaviti?

Općina Kreševo, Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

 

Osoba za kontakt: Odjel socijalne skrbi, broj telefona: 030/806-826

 

Razdoblje prijave: od 15.05.2024 do 31.05.2024. godine (prijave su moguće i tijekom trajanja projekta)

Radnim danom od 08.00 do 13.00 sati

 

Ciljanu skupinu može prijaviti bilo tko, tko ima saznanje da je istom potrebita potpora i da istu prihvata (ime i prezime, adresa i telefon). Prijavljene sobe će početkom realizacije projekta potpisati izjavu da su suglasni sa uključenjem u projekat i da prihvataju pravila projekta.

 

Zgrada_opcine5.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17