opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SBK                        

OPĆINA KREŠEVO

Inspektorica za zaštitu okoliša, lokalne putove i komunalne poslove

Kreševo, 5. studeni 2013.

Broj: 03-23-1907

            Da bi se vršilo blagovremeno i kvalitetno čišćenje  snijega s prometnica  na  području općine Kreševo u vremenu od 15.XI.2013. godine do kraja zimske sezone, a sukladno Odluci o komunalnom redu broj: 01-02-1762/09 od 16.XI.2009. godine i Odluci o reguliranju prometa u ulici Fra Grge Martića u zimskom periodu broj: 01-02-1633/06 od 20.XII.2006. godine,   

N A L A Ž E M 

 

 

-       Obvezno izvršavanje Odluke o reguliranju prometa u ulici Fra Grge Martića u zimskom periodu, kojom je zabranjeno parkiranje i zadržavanje motornih vozila i motocikla duž ulice Fra Grge Martića u vremenu od 24,00 - 06,00 sati od 01.XII. do 01.III. naredne godine.   

-       Obvezno pridržavanje zabrane bacanja snijega iz dvorišta, ispred poslovnih i javnih objekata na ulice i nogostupe.

-       Obvezno pridržavanje zabrane bacanja snijega s krovova kuća, poslovnih i javnih objekata na prometnice i javne površine.  

-       Obvezno pridržavanje zabrane o parkiranju vozila uz kolnike lokalnih cesta.  

-       Obvezno sječenje šiblja i grana koje ugrožavaju promet na parcelama uz lokalne ceste, kao i čišćenje kanala i propusta uz ceste tih parcela.   

            Građani koji ne budu poštovali ovaj nalog, bit će sankcionirani sukladno općinskoj Odluci o komunalnom redu i Odluci o reguliranju prometa u ulici Fra Grge Martića u zimskom periodu. Novčane kazne iznose od  50 - 300 KM.

 

 

 

                                                         Inspektorica za zaštitu okoliša,

                                                   lokalne putove i komunalne poslove

                                                                            Milica Mišanović  

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17