opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Fond za zaštitu okoliša FBiH donio je odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovi provedenog javnog natječaja za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu, a spomenutom odlukom podržana su i tri projekta na području općine Kreševo.
FZO 123

U LUT-u 2 (Ostali projekti zaštite voda od značaja za FBiH) potporu od 14.000 KM dobio je projekt „Nastavak projekta izgradnje rezervoara Orunj“, u LOT-u 3 (Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Federalne strategije zaštite okoliša) potporu od 20.000 KM dobio je projekt „Izrada elaborata sanitarne zaštite i zaštitnih mjera sa izvorišta na području Općine Kreševo (10 izvorišta)“, dok je u LOT-u 4 (Projekti u oblasti upravljanja otpadom) za projekt „Nastavak projekta izgradnje zelenih otoka na području Općine Kreševo“ odobreno 20.000 KM.

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17