• PODSTRANICE

Poziv na javnu raspravu - održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada i kućni red

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23-1466/17-2

Kreševo, 6.9.2017.godine

Na temelju članka 147. Zakona o upravnom postupku (Sl.Novine FBiH 2/98), članka 55. i 56. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama („Sl. novine SBK/KSB“, broj 5/14), te Zaključka Općinskog vijeća broj:01-02-1168/17 od 24.5.2017.god., u predmetu donošenja Odluke o utvrđivanju visine naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama na području općine Kreševo i Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Kreševo, Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina  z a k a z u j e  :

JAVNU RASPRAVU 

 

Javna rasprava će biti održana  20.9.2017. godine (srijeda)  s početkom u 14 sati, u prostorijama općinske zgrade Vijećnica, Ul. fra Grge Martića br. 49.

Predmet javne rasprave je Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama na području općine Kreševo i Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Kreševo .

Pismene primjedbe, prijedloge, mišljenja i sugestije sve pravne i fizičke osobe, vladine i  nevladine organizacije  mogu dostaviti putem pošte na adresu: Općina Kreševo, Ulica fra Grge Martića broj 49, putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa naznakom „za javnu raspravu“ do  20.9.2017. godine.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za redovito održavanje zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama na području općine Kreševo i Nacrt Odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na području općine Kreševo dostupan je  na zvaničnoj web stranici Općine Kreševo (kresevo.ba) i u nadležnoj Službi Općine Kreševo.

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Rujan 2020
N P U S Č P S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png