opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

079d89900b01f43ae33a42bfce592281_L.jpg

 

Objavljuje se Javni poziv za odabir privrednih društava i obrtnika koji nisu dobijali finansijska sredstva po javnim pozivima i programima Ministarstva privrede u 2021. godini, a kojima će se raspodijeliti finansijska sredstva za održavanje postojećih radnih mjesta sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaj privredi” iz Budžeta Ministarstva privrede za 2021. godinu.

Sredstva za ovu namjenu rasporedit će se privrednim društvima i obrtnicima u skladu sa Odlukom Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - poticaj privredi” broj: 01-11.7- 6033/21 od 19.08.2021. godine i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava broj:01-11.7-8252/21 od 23.11.2021.godine za:
a) izvozno orijentisane industrijske kapacitete u iznosu od: 70.000,00 KM
b) privredna društava iz drvoprerađivačke industrije u iznosu od: 90.000,00 KM
c) privredna društava iz oblasti metalne industrije u iznosu od: 90.000,00 KM
d) privredna društava iz oblasti industrije tekstila, kože i obuće u iznosu od: 80.000,00 KM
e) privredna društava iz ostalih industrijskih grana u iznosu od: 140.000,00 KM
f) obrtnici u iznosu od: 70.000,00 KM

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog poziva u dnevnim novinama i web stranici Vlade Srednjobosanskog kantona.

1. Javni poziv
2. Zahtjev za sufinansiranje sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-poticaj privredi” za 2021.godinu Obrazac broj: 11/21
3. Izjava o namjenskom korištenju sredstava

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17