opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

gospodarstvoBosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine / Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO / Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 29.I.2013.

Poziv na javnu raspravu

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo poziva sve zainteresirane na javnu raspravu povodom zahtjeva poduzeća „Miličević“ d.o.o Kreševo za davanje prethodne suglasnosti za koncesiju za eksploataciju mineralne sirovine barita na lokalitetu Kolovoje, općina Kreševo.
Na temelju članka 4, stavka 2. Zakona o koncesijama („Službene novine KSB“, br. 8/09), Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo

OBAVJEŠTAVA


I.

Javna rasprava bit će održana u vijećnici Općine Kreševo, Fra Grge Martića 49, 6. veljače 2013. (srijeda) s početkom u 14 sati.

 

II.

Javnu raspravu provodi i koordinira Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo.
Cilj javne rasprave je utvrđivanje relevantnih podataka i činjenica neophodnih za odlučivanje u svezi izdavanja suglasnosti za eksploataciju mineralne sirovine barit na lokalitetu Kolovoje od strane Općinskog vijeća Općine Kreševo.

 

III.

Pisana mišljenja i primjedbe prilikom provođenja javnog uvida i javne rasprave dostavljaju se poštom u Općinu Kreševo ili neposredno na pisarnicu. Svi pismeni prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. 

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Službu za gospodarstvo, braniteljsko- invalidsku i socijalnu skrb – ured broj 9.

 

IV.

Na javnu raspravu se, između ostalih, pozivaju:

- Vijećnici Općinskog vijeća Općine Kreševo,
- predstavnici podnositelja zahtjeva,
- predstavnici Općine Kreševo,
- predstavnici MZ Kreševo,
- predstavnici šumskog gazdinstva, te
- predstavnici zainteresiranih građana i udruga građana.

 

V.

O javnoj raspravi bit će sačinjen zapisnik.

 

VI.

Ova obavijest bit će objavljena na oglasnoj ploči i službenoj internet stranici Općine Kreševo (www.kresevo.ba).

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku
                    i socijalnu skrb

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17