opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo,04.10.2013.

                                                Poziv na javnu raspravu

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo poziva sve zainteresirane na javnu raspravu povodom zahtjeva poduzeća „BFS“ doo Sarajevo za davanje prethodne suglasnosti za koncesiju na lokalitetu Rasovice i Krčevine za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka i dolomita za proizvodnju živog kreča u Podružnici Kreševo, Resnik bb.

Na temelju članka 4, stavka 2. Zakona o koncesijama („Službene novine KSB“, br. 8/09), Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo:


                                                       OBAVJEŠTAVA

 

I.Javna rasprava će se održati  u zgradi vijećnice Općine Kreševo, Fra Grge Martića bb, Kreševo, dana 21.10.2013. (ponedjeljak) s početkom u 15,00 sati.

II.Javnu raspravu provodi i koordinira Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo.

Cilj javne rasprave je utvrđivanje relevantnih podataka i činjenica neophodnih za odlučivanje u svezi izdavanja prethodne suglasnosti za istraživanje i eksploataciju kamena krečnjaka i dolomita za proizvodnju živog kreča u Podružnici Kreševo, Resnik bb.

III.Pisana mišljenja i primjedbe daju se prilikom provođenja javne rasprave ili se dostavljaju poštom u Općinu Kreševo ili neposredno na pisarnicu. Svi pismeni prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti u Službu za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb –ured broj 9.

IV.Na javnu raspravu, između ostalih, pozivaju se:

-Vijećnici Općinskog vijeća Općine Kreševo

-predstavnici podnosioca zahtjeva

-predstavnici Općine Kreševo

-predstavnici MZ Crnići

-predstavnici zainteresiranih građana i udruga građana

V.O javnoj raspravi će se sačiniti zapisnik.

VI.Ova obavijest bit će objavljena , na oglasnoj ploči Općine Kreševo i službenoj Internet stranici Općine Kreševo (www.kresevo.ba).

                                                  Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17