opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-18/14

Kreševo, 08.01.2014. godine

           Na temelju Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine F BiH“, broj: 42/08) ova Služba objavljuje

                                              P  O Z  I  V

          Svi nositelji gospodarstava , koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u proteklim godinama, se pozivaju da, sukladno navedenom Pravilniku, izvrše ažuriranje podataka, odnosno podnesu zahtjev za upis nastalih promjena na gospodarstvu (brojno stanje stoke, planirane površine za sjetvu, zasijane površine, promjena bankovnog računa i dr.)                                                                                                                                                                                                                                                  

           Svojom prijavom-ažuriranjem podataka bi zadržali i pravo na ostvarenje potpore-poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji: animalnoj i biljnoj, u investicijskim projektima i ruralnom razvitku, kao i ostalim potporama iz programa  FMPŠV BiH.

             Rok za obveznu prijavu promjena je 31.03.2014. godine.

             Gospodarstva koja nisu izvršila upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata, a imaju uvjete za ostvarenje potpore mogu izvršiti isti.

             Sve navedene radnje mogu se izvršiti u uredu broj tri  Općine.

                                                                                                   Pomoćnica općinskog načelnika

                                                                                                        Anita Uskoković dipl.iur.

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17