opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Danas je zaključen Ugovor o implementaciji odobrenih sredstava između Vlade Županije Središnja Bosna – Ministarstva gospodarstva, koju je zastupao ministar gospodarstva Sedžad Milanović, i Općine Kreševo, koju je zastupao načelnik Radoje Vidović.

Ugovor je zaključen na osnovi Odluke Vlade Županije o usvajanjaju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije "Transfer za poticaj u gospodarstvu" Proračuna Županije Središnja Bosna za 2014. godinu. Potpisivanjem ovog ugovora županijsko Ministarstvo financija obavezuje se dodijeliti financijska sredstva u iznosu od 21.000 KM Općini Kreševo, a Općina se obavezuje implementirati svoj program, odobren od strane Stručnog povjerenstva. 

Cilj projekta je poticanje lokalne uprave na donošenje prostornih planova i uvrštavanje poduzetničkih, specijaliziranih i industrijskih zona u taj plan, poticanje izgradnje poduzetničkih zona kako bi se prostor naše županije učinio konkurentnim za strana i domaća ulaganja u odnosu na zemlje okruženja, kao i izrada projekata i druge strateško-planske dokumentacije za zone i manje opremanje postojećih poduzetničkih zona, te potpora u ostvarivanju programa i aktivnosti prema kriterijima i svrsi programa utvrđenih u LOT 1.1 Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozijie "Transfer za poticaj gospodarstvu za 2014. godinu.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17