• PODSTRANICE

EDUKACIJA

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Broj:03-49-743/14

Kreševo, 08.04.2014. godine

EDUKACIJA NA TEMU

„PISANJE, IMPLEMENTACIJA I ODABIR INVESTICIJSKIH PROJEKATA“

 

Dana 07.04.2014. godine, Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb zaprimila je obavijest, Ministarstva Privrede KSB/SBK, da Udruženje za promociju

Priopćenje

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Broj:03-24-sl./14

Kreševo, 25.02.2014. godine

                U projektu poboljšanja životnih uvjeta na selu, Ureda za koordinaciju projekata PCU, planirana su predavanja iz navedenog programa, te temeljem dopisa Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo dajemo

Poziv za ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih gospodarstava i Registru klijenata

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-18/14

Kreševo, 08.01.2014. godine

           Na temelju Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine F BiH“, broj: 42/08) ova Služba objavljuje

                                              P  O Z  I  V

          Svi

Poziv za godišnju prijavu poljoprivredne proizvodnje

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 30.10.2013.

                                                       POZIV

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači, fizičke i pravne osobe,

Obavijest-jesenja sadnja maline

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

 

                                  OBAVIJEST 

 

LOK Sarajevo u suradnji sa HEKO doo Bugojno te uz podršku Caritasa Švicarske

financira jesenju sadnju maline. Tekst ponude

Poziv za javnu raspravu-"BFS" doo Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo,04.10.2013.

                                                Poziv na javnu raspravu

Služba za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo

POZIV NA JAVNU RASPRAVU ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA

Opširnije...

Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva KSB poziva sve zainteresirane na javnu raspravu povodom raspravljanja o Nacrtu Zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi na području KSB/SBK .

Na temelju zaključka Skupštine Kantona Središnja Bosna prihvaćen je Nacrt Zakona o novčanim poticajima u poljoprivredi na području KSB te je zaključena i obveza

Poziv za javnu raspravu

Opširnije...

Kreševo,02.08.2013.

                                                 Poziv na javnu raspravu

 

Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva KSB poziva sve zainteresirane na javnu raspravu povodom raspravljanja o Nacrtu Zakona o cestovnom prijevozu

Obavijest

Opširnije...

Kreševo, 04.07.2013.

OBAVIJEST

Obavještavamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe sa područja općine Kreševo da mogu svoje, eventualne, primjedbe, sugestije i mišljenja na Nacrt Zakona o javno privatnom partnerstvu dostaviti u Službu za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb najkasnije do 15.08.2013. U prilogu obavijesti je tekst Nacrta Zakona o javno privatnom partnerstvu.

 

   

Obavještenje -poziv

Opširnije...

Kreševo,25.06.2013.

                                         Poziv na javnu raspravu

 

Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva KSB poziva sve zainteresirane na javnu raspravu povodom raspravljanja o Nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu Kantona Središnja Bosna.

Na

Poziv poljoprivrednim proizvođačima

Opširnije...

Kreševo, 25.06.2013.

                                                POZIV

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja Općine Kreševo, a koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstva i registar klijenata, da od 01.07.2013. godine (ponedjeljak) mogu podnositi zahtjeve za Novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013 godinu iz Proračuna Kantona Središnja Bosna :

Zahtjevi se podnose u Službu za gospodarstvo, braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb,

Poziv na javnu raspravu

Opširnije...

Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva KSB poziva sve zainteresirane na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o šumama KSB .

Na temelju zaključka Skupštine Kantona Središnja Bosna broj 01-02-102/13 od 19.03.2012., Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo:

 

 OBAVJEŠTAVA

I.

Uvid u Nacrt Zakona o šumama

POZIV NA PREZENTACIJU

Opširnije...

Općina Kreševo u suradnji s poduzećem Heko d.o.o. i poljoprivredno - prehranbenim fakultetom iz Sarajeva, poziva Vas na prezentaciju na temu uzgoj maline (sadnja, ishrana i zaštita), koja će se održati u četvrtak, 25.IV.2013. god. u 13 sati u Napretkovom domu u Kreševu.

Predavač je mr. Adnan Maličević, dipl.ing. agronomije.

 

 Pomoćnica Općinskog načelnika

      Anita Uskoković, dipl.iur                

JAVNI NATJEČAJ

Opširnije...

BOSNA I HERCEGOVINA / FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FONDACIJA ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU / STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELJSKIH POPULACIJA

ul. Ismeta Mujezinovića 18, Sarajevo, tel.033/558-900

 

Na temelju članka 7. Pravilnika o uvjetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija, sukladno sa Odlukom o raspisivanju javnog natječaja, Upravni odbor Fondacije

Javni poziv

 
Opširnije...
Bosna i Hercegovina / FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
SARAJEVO; ALIPAŠINA 41. Tel/Fax: + 387 33 66 39 77, 20 45 52
Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 15/05), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2013. i 2014. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje
J A V N I O G L A S
za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata
ZA PROGRAM POMOĆI ODRŽIVOG POVRATKA - PROLJETNE / JESENJE SADNJE

Poziv poljoprivrednicima

Opširnije...Bosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK / OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo,19.02.2013. Služba za gospodarstvo,braniteljsko invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo POZIVA

 

Sve zainteresirane poljoprivrednike da ,iskažu interes za obuku u sklopu provođenja IFAD-ovog projekta-Projekat unapređenja životnih uvjeta na selu.

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branitelja/branilaca

Opširnije...Na osnovu člana 2 Programa i kriterija utroška sredstava sa transfera za stipendije, koji je usvojen na 34. sjednici Vlade SBK/KSB održanoj dana 07.02.2013. godine, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje: KONKURS za dodjelu stipendija djeci branitelja/branilaca  za akademsku 2012/2013 godinu.

Eksploatacija barita u Kolovojima - poziv na javnu raspravu

Opširnije...Bosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine / Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO / Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 29.I.2013.

Poziv na javnu raspravu

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo poziva sve zainteresirane na javnu raspravu povodom zahtjeva poduzeća „Miličević“ d.o.o Kreševo za davanje prethodne suglasnosti za koncesiju za eksploataciju mineralne sirovine barita na lokalitetu

Minihidroelektrana Kreševo - poziv na javnu raspravu

Opširnije...Bosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine / Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO / Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 29.I.2013.

Poziv na javnu raspravu

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo poziva sve zainteresirane na javnu raspravu povodom zahtjeva poduzeća „NEVRA“ d.o.o Kreševo za davanje prethodne suglasnosti za koncesiju za “MINIHIDROELEKTRANU“ u Kreševu, na gradskom vodovodu-

Poziv nositeljima gospodarstava za ažuriranje podataka

Opširnije...Bosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine / Kanton Središnja Bosna
OPĆINA KREŠEVO / Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb
Broj: 03-24-79/1/13  /Kreševo, 17.I.2013. godine

Na temelju Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata („Službene novine F BiH“, broj: 42/08.), ova služba objavljuje POZIV

 

svim nositeljima gospodarstava koji su upisani u (RPG i RK) Registar poljoprivrednih gospodarstava

Još jedan poziv poljoprivrednicima

Opširnije...Bosna i Hercegovina / Federacija Bosne i Hercegovine / Kanton Središnja Bosna/SBK
OPĆINA KREŠEVO / Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 29.XI.2012.

Na temelju ukazane potrebe i dopisa mikrokreditne fondacije „LOK“.  upućujemo:

POZIV

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači, predstavnici udruga poljoprivrednika i zadruga, predstavnici malih i srednjih poduzeća, udruge žena i žene u ruralnom sektoru te predstavnici mjesnih zajednica na

Županijski premijer i ministar gospodarstva u posjetu Općini

Opširnije...U posjetu Općini Kreševo jučer je boravilo izaslanstvo Vlade Županije Središnja Bosna.  U izaslanstvu su bili premijer Tahir Lendo i ministar gospodarstva Sedžad Milanović, a primio ih je općinski načelnik Zdravko Miličević. Bio je to  prvi posjet Općini nakon lokalnih izbora, a za cilj je imao sagledavanje stanja i potreba Općine u svim segmentima života.

 

Načelnik Miličević i njegov suradnik Anto Karatović upoznali su goste

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Rujan 2020
N P U S Č P S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png