opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

nacelnik ilustracijaBosna i Hercegovina - Federacija BIH - KSB/SBK - OPĆINA KREŠEVO

Kreševo,10.I.2013. godine

Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj: 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, Načelnik Općine Kreševo raspisuje: JAVNI POZIV za prijem volontera u Općinu Kreševo


I

Raspisuje se javni poziv za prijem volontera VS, VSS, odnosno visokog obrazovanja prvog ili drugog bolonjskog sustava obrazovanja,  a koje se vode u evidenciji Zavoda za zapošljavanje općine Kreševo.

 

II

Prijem volontera vrši se  radi sticanja iskustva i osposobljavanja za budući rad.

 

III

Kandidati su dužni ispunjavati opće i posebne uvjete. Opći uvjeti, uvjeti predviđeni članom 25. stav 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BIH”, broj 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05 I 8/06), i to:

1. da su državljani BIH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koja se prijavljuju,
4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
5. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Posebni uvjeti: Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

Dokaz o završenoj:VŠ, VSS – diploma ili uvjerenje o diplomiranju - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (180 ETCS bodova) ili drugog ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja.


IV

Kandidati su, uz prijavu, dužni dostaviti:

- kraći životopis sa adresom i kontakt telefonom, i
- presliku diplome.


V

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta Zakona o državnoj službi FBiH  kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima javnog poziva.


VI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave.

Prijave na javni poziv s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti, osobno  u pisarnici Općine Kreševo ili putem pošte na adresu: Općina Kreševo, ul fra. Grge Martića 49, uz naznaku „Prijava na javni poziv za volontiranje, ne otvarati“. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Kreševo ili na tel.br.806-602.


OPĆINSKI NAČELNIK
Zdravko Miličević

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17