opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

P1100794

Općinu Kreševo posjetili su u utorak, 14.V.2013. godine načelnici osam općina Kantona Središnja Bosna/SBK: Mladen Mišurić-Ramljak – općina Kiseljak, Salkan Merdžanić - općina Fojnica, Hasan Ajkunić – općina Bugojno, Sead Čaušević – općina Gornji Vakuf, Huso Sušić – općina Donji Vakuf, Advan Akeljić – općina Vitez, Hozan Edin – općina Jajce, Refik Lendo – općina Novi Travnik. Načelnici općina Busovača, Dobretići i Travnik bili su opravdano odsutni.     

U radnom dijelu posjeta, kojim je rukovodio Zdravko Miličević, načelnik Općine Kreševo, razmatrano je stanje i položaj lokalnih zajednica u širem kontekstu: u gospodarskom, socijalnom, političkom te posebice u svjetlu utjecaja općinskih vlasti na donošenje nekih važnih odluka, a koje bitno utječu na funkcioniranje i razvoj lokalnih zajednica. Tako je bilo riječi o nacrtu kantonalnog Zakona o šumama, na koji će općinski načelnici, nakon obavljene javne rasprave, dostaviti amandman kantonalnoj Skupštini. Također, naglašen je problem neplaćanja koncesijskih naknada nekih gospodarskih subjekata, što je izravna nadležnost kantonalnih ministarstava i inspekcija. Potom se raspravljalo o nedovoljnoj dorečenosti Zakona o komunalnim pristojbama te o Zakonu o državnim službenicima, koji Općinama ne daje skoro nikakvu mogućnost da utječu na zapošljavanje u svojim službama. Nakon konstruktivne rasprave, dogovoreno je da općinski načelnici pokrenu zvaničnu inicijativu o svim ovim pitanjima prema nadležnim institucijama vlasti.

Također, ocijenjeno je da su ovakvi sastanci korisni i da će zasigurno polučiti određene rezultate, te ih treba i ubuduće organizirati. 

P1100798

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17