opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Grb kresevo

Na temelju članka 26. Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik Bosne i Hercegovine broj: 10/12 i 18/13) i članka 39. Statuta općine Kreševo broj:01-02-2195/09. od 22.12.2009.godine, Općinski načelnik donosi  

U natječajnoj proceduri za članove PPLS (Popisnog povjerenstva lokalne samouprave) kandidati su dužni ispunjavati

Opće uvjete:

- da je državljanin BiH,

- da je punoljetna osoba,

- da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,

Posebne uvjete: 

- da ima završenu najmanje srednju školu IV stupnja,

Napomena: Sukladno Zakonu o popisu, kako bi se zadovoljila etnička zastupljenost u izboru članova PPLS uz postojeće uvjete, izvršit će se izbor od četiri (4) člana, odnosno po jednog člana iz svakog konstitutivnog naroda (Hrvat, Bošnjak i Srbin), te jednog iz reda ostalih. U cilju zadovoljavanja nacionalne/etničke zastupljenosti, kandidat može imati prebivalište i iz druge općine.

U PPLS obvezno mora biti jedan član iz Službe za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina.

II

Mandat članovima PPLS traje od datuma imenovanja do 31.10. 2013. godine.

III

Prijavni obrazac za člana PPLS popunjava se u uredu broj 2 (protokol)  svakim radnim danom od 08 do 15,00 sati uz osobnu iskaznicu.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta:

- uvjerenje o državljanstvu,

- ovjereni preslik diplome,

- ovjerena izjava da nije osuđivan za kazneno djelo i da se ne vodi kazneni postupak

- uvjerenje da je zaposlenik organa uprave na lokalnom nivou ili zaposlenik organa uprave iz druge općine ako je kandidat zaposlen. (pravo kandidiranja imaju studenti i nezaposlene osobe).

- ovjerena izjava o pripadnosti jednog od tri konstitutivna naroda, odnosno iz reda ostalih 

III

 

            Javni oglas je otvoren do 14.06.2013.godine.

 

                                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                           Zdravko Miličević

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17