opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

ovilustracijaNa temelju članka 25. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII.2012. godine, donijelo je ZAKLJUČAK

I

Vođena je rasprava o prijedlogu Odluke o reguliranju odnosa između javnog i nevladinog sektora na području općini Kreševo te jezaključeno:

- zadužuju se Povjerenstvo za gospodarstvo, društvene djelatnosti i financije i Povjerenstvo za jednakopravnost spolova, ljudska prava i mlade da u suradnji sa Službom za financije, društvene djelatnosti i opću upravu provedu javnu raspravu te predlože Općinskom vijeću način reguliranja odnosa između javnog i nevladinog sektora,
- rok za provođenje ovih aktivnosti je 90 (devedeset) dana.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Kreševo“ ili na Oglasnoj ploči Općinskog vijeća Kreševo.


Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine                                                    
Kanton Središnja Bosna 
OPĆINA KREŠEVO                                                                                                              PREDSJEDATELJ
OPĆINSKO VIJEĆE                                                                                                           OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                                    Mirsad Beganović

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17