opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Grb kresevo

Dana 10. IV.2013.god. u uredu Općinskog načelnika održan je sastanak Kolegija Općinskog vijeća, na kome je utvrđen datum održavanja i dnevni red sjednice.

Sjednica će se održati u petak, 19.IV.2013. god. s početkom u 16 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Kreševo,

2. Izvješće o radu Policijske stanice Kreševo za 2012. godinu,

3. Izvješće o radu i financijskom poslovanju JKP „Komunalno“ Kreševo za 2012. godinu,

4.Razmatranje ostavke Silve Ivičević na dužnost člana Nadzornog odbora JKP „Komunalno“ Kreševo,

5.Izvješće o radu i financijskom poslovanju J.U. „Ljekarna“ Kreševo za 2012. godinu,

6.Izvješće o radu i financijskom poslovanju J.U. „Dom zdravlja“ Kreševo za 2012. godinu,

7.Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna općine Kreševo za 2012.godinu,

8.Prijedlog Odluke o reguliranju odnosa između javnog i nevladinog sektora,

9.Zahtjev za poništenje zaključka o davanju suglasnosti poduzeću „Nevra“ doo Kreševo broj:01-02-390/13 od 20.02.2013.godine,

10.Prijedlog Odluke o utvrđivanju općeg interesa za izmještanje postojećeg trafoa, te postavljanje čelično-rešetkaste trafostanice /ČRTS/ zbog pristupanja nepotpunom izvlaštenju ustanovljenjem služnosti,

11.Prijedlog Rješenja o izuzimanju građevnog zemljišta za izgradnju Športske dvorane,

12.a) Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra na k.p. 1797 K.O. Mratinići,

     b) Prijedlog Rješenja o dodjeli građevnog zemljišta J.P.Hrvatske telekomunikacije   d.d. Mostar radi izgradnje telekomunikacijskog objekta,

13.Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine općine Kreševo za 2012.godinu,

14.Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničkih zona u Resniku, Kreševo,

15.Prijedlog Odluke o odobravanju provedbe postupka prodaje Benziske crpke na Trosci, Kreševo, putem licitacije – javnog nadmetanja, 

16.Vijećnička pitanja.

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                      PREDSJEDATELJ

                                                                                                                                                    OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                    Mirsad Beganović v.r.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17