opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

kresevo grb

Na temelju članka članka 7. Zakona o javnim poduzećima u Federaciji BiH („Sl. novine Federacije BiH“ broj 8/05.), te članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  FBiH („Sl. novine FBiH broj 12/03.“) i članka 25. Statuta općine Kreševo, broj: 01-02-670/08 od 08. 05. 2008. godine,. Općinsko vijeće Kreševo na sjednici održanoj dana 21.05.2013. godine,  d o n i j e l o   j e :

O D L U K U O  RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR JEDNOG (1) ČLANA  NADZORNOG ODBORA JKP „KOMUNALNO“ KREŠEVO.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17