opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Utvrđuje se da više ne služi općoj upotrebi sljedeća nepokretnost:

k.p. 3799/1 Gunjani Nekategorisani put u površini 112 m2 posjednik Općina Kreševo, dobro u općoj upotrebi- putevi, upisana u zk.ul. broj 199 KO Mratinići koje postaje Gradilište neplodno – državna svojina, pravo raspolaganja Općina Kreševo.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17