• PODSTRANICE

Zaključak o ne prihvaćanju prijedloga rješenja za izuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta k.p. 68/14

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VI. redovnoj sjednici  koja je održana u petak, 21.V.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: ZAKLJUČAK, ne prihvaća se Prijedlog rješenja za izuzimanje neizgrađenog građevnog zemljišta označeno k.p. 68/14 u površini od 342 m2 Troska gradilište -  neplodno, upisano u zk.ul. 1 KO Kreševo, dosadašnji korisnik Srednja škola Kreševo iz Kreševa, u svrhu

Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor jednoga člana nadzornog odbora JKP " Komunalno" Kreševo

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VI. redovnoj sjednici  koja je održana u petak, 21.V.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku o raspisivanju javnoga natječaja za izor jednoga člana nadzornoga odbora JKP "Komunalno" Kreševo.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Javni natječaj za člana NO JKP Komunalno.pdf)Javni natječaj za člana NO JKP Komunalno.pdf 88 kB

V. REDOVITA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Opširnije...

Dana 10. IV.2013.god. u uredu Općinskog načelnika održan je sastanak Kolegija Općinskog vijeća, na kome je utvrđen datum održavanja i dnevni red sjednice.

Sjednica će se održati u petak, 19.IV.2013. god. s početkom u 16 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Kreševo,

2. Izvješće o radu Policijske stanice

Odluka o imenovanju stozera CZ

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici, usvojilo je: Odluka o imenovanju stozera CZ.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

 

 

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o imenovanju stozera CZ.pdf)Odluka o imenovanju stozera CZ.pdf 73 kB

ZAKLJUČAK o dodjeli suglasnosti da poduzećeu „NEVRA“ d.o.o....

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici, usvojilo je: ZAKLJUČAK o dodjeli suglasnosti da poduzećeu „NEVRA“ d.o.o. Kreševo da zaključi ugovor sa vlasnikom cjevovoda u predmetu izgradnje mini hidroelektrane na gradskom vodovodu Šćona.Ugovorom će se regulirati prava i obveze poduzeća „NEVRA“ sa jedne i vlasnika cjevovoda sa druge strane.

Odluka o davanju suglasnost na izbor VD ranateljice JU Djeciji Vrtic

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici, usvojilo je: Odluka o davanju suglasnost na izbor VD ranateljice JU Djeciji Vrtic Radost Kreševo.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

 

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o davanju suglasnost na izbor VD ranateljice JU Djeciji Vrtic.pdf)Odluka o davanju suglasnost na izbor VD ranateljice JU Djeciji Vrtic.pdf 49 kB

Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove vijeća mjesene zajednice Kreševo,

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici, usvojilo je: Odluku o potvrđivanju rezultata izbora za članove vijeća mjesene zajednice Kreševo.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o potvrđivanju rezultata za izbor članova MZ Kreševo.pdf)Odluka o potvrđivanju rezultata za izbor članova MZ Kreševo.pdf 77 kB

Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove vijeća mjesne zajednice Crnići

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici, usvojilo je: Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za članove vijeća mjesne zajednice Crnići.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o potvrđivanju rezultata za članove vijeća MZ Crnići.pdf)Odluka o potvrđivanju rezultata za članove vijeća MZ Crnići.pdf 75 kB

Odluka o kreditnom zaduženju

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici, usvojilo je: Odluku o kreditnom zaduženju općine Kreševo.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o kreditnom zaduženju.pdf)Odluka o kreditnom zaduženju.pdf 70 kB

Odluka o dodjeli koncesije - Kolovoji

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici, usvojilo je: Odluku o dodjeli prethodne suglasnosti poduzeću „Miličević“ doo Kreševo na dodjelu koncesije za istražno eksploatacione radove mineralne sirovine barita na lokalitetu Kolovoji,općina Kreševo.

 

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Odluka o dodjeli koncesije-Kolovoji.pdf)Odluka o dodjeli koncesije-Kolovoji.pdf 162 kB

Održana četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća

Opširnije...

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj IV. redovnoj sjednici  koja je održana u srijedu,  20.02.2013. godine u 16,00 sati u Vijećnici,  usvojilo je sljedeći 

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Općinskog vijeća Kreševo,

2. Prijedlog Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo,

3. Prijedlog Statuta JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo,

4. Prijedlog

Zaključak o reguliranju odnosa između javnog i nevladinog sektora

Opširnije...Na temelju članka 25. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII.2012. godine, donijelo je ZAKLJUČAK

I

Vođena je rasprava o prijedlogu Odluke o reguliranju odnosa između javnog i nevladinog sektora na području općini Kreševo te jezaključeno:

- zadužuju se Povjerenstvo za gospodarstvo, društvene djelatnosti i financije i Povjerenstvo za

Zaključak o usvajanju amandmana na Prijedlog Proračuna za 2013. godinu

Opširnije...

Na temelju članka 25. Statuta općine Kreševo, broj. 01- 02-670/08 od 8.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII.2012. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK  O USVAJANJU AMANDMANA NA PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2013.GODINU

I

Usvajaju se sljedeći amandmani na prijedlog proračuna Općine Kreševo za 2013.godinu:

Amandman I

Članak 1. prijedloga Odluke o usvajanju proračuna

Odluka o usvajanju Proračuna Općine Kreševo za 2013. godinu

Opširnije...Na temelju članka 5. i 19. Zakona o Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/06), članka 13. Zakona o principimalokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06), članka 27. stavak 1. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj: 1/98) i člana 25. Statuta općine Kreševo, Općinsko vijeće Kreševo, na 3. redovitoj sjednici održanoj dana 28.12.2012. godine donosi: ODLUKA O USVAJANJU PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2013. GODINU.

Program rada Općinskog vijeća za 2013. godinu

Opširnije...Na temelju članka 25 Statuta Općine Kreševo broj: 01-02-670/08 od 8.V.2008. godine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII..2012. godine, d o n i j e l o  je:

PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA  KREŠEVO ZA 2013. GODINU

Programom rada Općinskog vijeća Kreševo za 2013. godinu utvrđuju se poslovi i zadaci, odnosno pitanja koja će se raspravljati,

Odluka o izvršenju proračuna za 2013. godinu

Opširnije...Na osnovi poglavlja VI članka 76 Ustava Kantona Srednja Bosna/SBK (“Službene novine KSB/SBK” br.1/97), članka 38. i 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službene novine KSB/SBK” br.1/98) i  članka 25 Statuta Općine, Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj 28.XII.2012. godine, donijelo je ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2013. GODINU

 

I  OPĆE  ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom

Odluka o infrastrukturnim prioritetima

Opširnije...Na temelju odredbe članka 25 Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 8.V.2008.,Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 28.XII., 2012., donosi:


ODLUKU o prioritetima izgradnje lokalne infrastrukture na području općine  Kreševo za 2012. godinu


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prioriteti izgradnje lokalne infrastrukture kako slijedi:

Prioriteti u oblasti putnih komunikacija:

1.    Nastavak izgradnje puta Kreševo-Tarčin R443 -1500m

ODLUKA O NEUSVAJANJU REBALANSA PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2012. GODINU

Na temelju članka 25. Statuta općine Kreševo broj 01- 02- 670/08. od  8.V.2008. godine, a u svezi sa člankom 23. Zakona o Proračunu u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj:19/06.), Općinsko vijeće Kreševo, na sjednici održanoj dana 11.XII.2012. godine, donijelo je:

 

ODLUKU

O NEUSVAJANJU REBALANSA PRORAČUNA OPĆINE KREŠEVO ZA 2012. GODINU

I

Ne

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Kolovoz 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png