opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj: 4236581600001
Fra Grge Martića 143
Tel. 030/806-233
Broj: 40-02/15
Kreševo, 16.1.2015. godine.
Na temelju članka 32. Statuta javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.god. JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo  Direktor objavljuje:
                                  NATJEČAJ

I
Raspisuje se javni natječaj za popunjavanje slijedećih radnih mjesta:
1.    vodoinstalater
 (na određeno vrijeme - 6 mjeseci)...........................1 (jedan) izvršilac
II
Kandidat treba ispunjavati  posebne uvjete:
Za vodoinstalatera:
-srednja stručna sprema,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Kandidat pored posebnih uvjeta mora ispunjavati i opće uvjete:
a)    da je državljanin BIH
b)    da je punoljetan
c)    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koji se prijavljuje
d)    da nije kažnjavan
e)    da se protiv njega ne vodi krivični postupak
III
Kandidati su, uz prijavu, dužni dostaviti:
- kraći životopis sa adresom i kontakt telefonom,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o radnom iskustvu.
IV
Dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta kandidati će biti dužni dostaviti u roku od 8 dana od prijema obavijesti o rezultatima javnog natječaja.

V
Prijave za javni natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj kuverti, osobno ili putem pošte na adresu:
JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
Ul. fra Grge Martića br. 143
71260 Kreševo
uz naznaku „Prijava na natječaj“ - ne otvaraj.
VI
Natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od objavljivanja.
Kandidati koji uđu u uži izbor bit će naknadno obaviješteni i pozvani na razgovor.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
                                                                                 DIREKTOR
                                                                                Jozo Marić

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17