opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna / Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Broj: 03-24-sl.-2/15

Kreševo, 04.05.2015. godine

      Na temelju  Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji ( „Službene novine F BiH“, broj: 60/14) ova služba donosi:

                                   P  R  I  O  P  Ć  E  N  J  E

 

       Pozivaju se poljoprivrednici, potencijalni korisnici novčanih sredstava federalnog poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji da, sukladno navedenim propisima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sarajevo, podnesu prijavu početka proizvodnje na obrascu P-1 i  zahtjev za ostvarenje poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2015. godinu na obrascu Z-1.

       Rokovi za prijavu pojedinih proizvodnji su kratki pa bi bilo dobro da poljoprivrednici koji žele ostvariti federalni poticaj što prije dođu, upoznaju se sa kriterijima za ostvarenje poticaja i tako na vrijeme podnesu kompletne prijave i zahtjeve.

       Proizvodnje na koje treba obratiti pažnju su: Proizvodnja krušnih žitarica, Proizvodnja stočnog ječma i tritikala, Proizvodnja silažnog kukuruza, Proizvodnja goveđeg mesa-tov junadi, Uzgoj rasplodnih junica, Uzgoj rasplodne stoke (ovace i koze), Proizvodnja svinjskog mesa-tov svinja, Uzgoj rasplodnih krmača kao i druge proizvodnje.

       Prijavu početka proizvodnje i zahtjev za ostvarenje novčanog poticaja, kao i druge informacije vezane za ostvarenje novčanog poticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji mogu se izvršiti i dobiti u nadležnoj službi općine ured broj 3, telefon broj 806-602.

                                                               
                                                                    pomoćnica općinskog načelnika

                                                                       Anita Uskoković, dipl.iur.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17