opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Koje  je  dokumente  potrebno  priložiti  za  dobivanje  urbanističke  suglasnosti?

Za  dobivanje  urbanističke  suglasnosti,podnosi  se  zahtjev  uz  kojeg  se  prilažu  sljedeći dokumenti:

 • kopija katastarskog plana
 • Z-K izvadak
 • potrebite  suglasnosti  za  lokaciju  objekta
 • idejni projekat ili idejno rješenje ili programska skica, u zavisnosti od složenosti građenja
 • administrativna taksa

Kolika  je  taksa  za  urbanističku, građevinsku  i  uporabnu  dozvolu?

pogledajte - ODLUKU   O  VISINI  NAKNADE  ZA PRIPREMU  I  IZRADU URBANISTIČKO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE

Kada  se  pribavlja  Okolišna  dozvola?

 • Okolišna dozvola se pribavlja u sljedećim slučajevima:
 • izgradnje i puštanja u rad novih pogona i postrojenja
 • znatne izmjene u radu postojećih pogona i postrojenja
 • postojeće pogone i postrojenja za koje su izdate dozvole prije stupanja na snagu Zakona, i to najkasnije do 2008.godine

Koliki  su  troškovi  izlaska  na  teren?

 1. naknade  za  vršenje  usluga  iz  oblasti  premjera  i  katastra  utvrđena  je  Odlukom  o  naknadama  za  vršenje  usluga  iz  oblasti  premjera  i  katastra  koja  je  objavljena  u  „Službenim  novinama  Federacije  BiH“  broj 616/05.

Kako  se  obračunavaju  naknade  za  korištenje  poslovne  površine?

 1. za  korištenje  poslovne  površine  se  obračunavaju  sukladno  Zakonu  o  građevnom  zemljištu  i  Odluci  općinskog  vijeća  o  građevnom  zemljištu.

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17