• PODSTRANICE

Javni natječaj – Stipendiranje učenika u 2019. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika Grant sredstava Tekućih transfera za 2019. godinu  po projektu - Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Korisnici sredstava

Učenici koji će se u školskoj 2019./2020. godini školovati u srednjim stručnim školama za deficitarna zanimanja.
Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka

Federalno ministarstvo kulture i sporta - interventna sredstva

Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. 
Federalno ministarstvo kulture i sporta će sredstva raspoređivati do 31. 12. 2019. godine ili do utroška raspoloživih sredstava.
Interventna sredstva odobravat će se

Javni poziv za odabir programa / projekata koji će se financirati iz proračuna Kantona Središnja Bosna za oblast kulture u 2019. godini

Na temelju članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj: 8/03 i 14/03), te članka 33. Zakona o kulturi („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:13/06) i na temelju Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu Ministarstva

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2019. godinu

Na temelju članka 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj:8/03 i 14/03), te članka 9. i 58.Zakona o športu („Službene novine Kantona Središnja Bosna“, broj 8/05 i 3/10) i na temelju Odluke Vlade Kantona Središnja Bosna, o donošenju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele za šport za 2019.godinu, broj:01-02-348/19 od 24.04.2019.godine,

Javni natječaj – grant sredstva u 2019. godini

OVAJ JAVNI POZIV SE ODNOSI NA PRIVREDNE SUBJEKTE I OBRTE

1.Poticaj inovatorima - pojedincima
2.Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim  institucijama
3. Unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture
 4.Tehničko usklađivanje (uvođenje ISO i HACCP standarda i osiguranje CE znaka)
5. Poticaji opstanku starih i tradicionalnih zanata
6. Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
7. Poticaj novoosnovanim subjektima MSP-a
8. Jačanje konkurentnosti  MSP

Opširnije na linku 

https://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-sredstva-u-2019-godini/ 

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za financiranje/sufinanciranje projekata iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu za sljedeće programe:

„Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog i osnovnog obrazovanja“
„Podrška projektima angažiranja Rom medijatora radi povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti“
„Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije

Potpora njemačkog veleposlanstva u BiH projektima iz područja kulture

Institucije i udruženja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu predati zahtjev za finansijsku podršku projekata iz oblasti kulture. Ambasada u tu svrhu ima formular na dva jezika. Ovaj formular se u potpunosti mora ispuniti, potpisuju ga dvije odgovorne osobe za projekat i zajedno sa detaljnim planom finansiranja (BAM ili EUR) u originalu dostavljaju odjelu za kulturu Njemačke ambasade. U

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Opširnije na linku https://hrvatiizvanrh.gov.hr/UserDocsImages//Javni%20pozivi%20i%20natjecaji%202018//Javni%20natje%C4%8Daj_BiH_2019-final.pdf

Javni poziv za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2019. godini

Na osnovi člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (,Sluzbene novine FBiH", broj: 15/05), i Programa - Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika broj: 03-36-2- 70 /19 od 8.4. 2019. godine, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2019.

Fond za zaštitu okoliša FBiH - javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2019. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa

Javni natječaj Reiffeisen bank d.d. BiH za dodjelu sponzorstava i donacija 2019

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje natječaj za dodjelu sponzorstava i donacija u 2019. godini na teritoriju Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama u dobu do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te u vezi jednog od sljedećih područja:
Opširnije...1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš

Konkurs je otvoren do 12. 4. ove godine. Opširnije na linku http://civilnodrustvo.ba/resursni-centar/novosti/pozivi-za-projekte/javni-konkurs-za-dodjelu-sponzorstava-i-donacija-2019/

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019.

Predstavništvo njemačke privrede u BiH, njemačke Vanjskotrgovinske komore u zemljama Zapadnog Balkana (AHK), kao i njemačko Udruženje za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V.), pozivaju vas da budete dio regionalnog B2B projekta Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019.

Opširnije na linku https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/njemacka-inicijativa/

JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Na osnovi članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI

Novi grantovi za sektor poljoprivrede: Sedam paketa u jednom pozivu

USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede.
USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške,

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu

Središnji drlavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sukladno dlancima 9., 13.,46. i 59. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj l24lll i 16112), dlanku 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Sredi5njeg drZavnog ureda zaHrvate izvan Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 2ll7 i 4ll9) te na temelju Pravila o financiranju posebnih potreba i projekata od

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:
1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Rujan 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png