opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Nadležnost gospodarstva i samostalne djelatnosti je:

  • vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja u prvom stupnju za osnivanje samostalnih obrtničkih radnji i djelatnosti sličnih obrtu, ugostiteljskih i trgovinskih radnji, vršenje prijevoza za osobne potrebe
  • pruža stručnu pomoć vlasnicima samostalnih i njima sličnih radnji glede zakonitosti u radu,
  • surađuje u radu povjerenstava za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje određenih djelatnosti,
  • izdaje odobrenja za osnivanje samostalnih obrtničkih radnji za obavljanje samostalne gospodarske djelatnosti,
  • vodi obrtnički registar, trgovinski, ugostiteljski, prijevoza za osobne potrebe, prijevoznike i dr. djelatnosti, u elektronskom sustavu, te posebnim registracijskim knjigama
  • obrađuje i evidentira gospodarske subjekte, na temelju prikupljenih podataka, koji čine podlogu za analitičke i infrastrukturne materijale kao i razna statistička izvješća.
  • prikuplja i vodi evidenciju zaposlenosti u gospodarskim subjektima  (za tipska izvješća, redovna i određena razdoblja)
  • surađuje sa MIO/PIO i zavodom za zapošljavanje
  • vodi evidenciju dodjeljenih koncesija na području općine Kreševo, te prati daljni postupak davanja koncesija (razdoblje koncesija, odobrenje za istražne i eksploatacione  radove, prestanak ugovora o koncesiji, anex i sl.)

Kreševo

ZAHTJEV - OBAVIJEST O OSNIVANJU TRGOVINSKE DJELATNOSTI U SKLOPU DOO

ZAHTJEV ZA ISPRAVKU GREŠKE U RJEŠENJU

ZAHTJEV ZA IZD.ODOBRENJA ZA OSNIVANJE POLJOPRIVREDNE ODJELATNOSTI

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA - OBRT

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA O OBAVLJANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA TRGOVINA

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA VLASTITE POTREBE

ZAHTJEV ZA IZMJENU I DOPUNU RJEŠENJA

ZAHTJEV ZA ODJAVU OBRTA

ZAHTJEV ZA ODJAVU TRGOVINSKE DJELATNOSTI

ZAHTJEV ZA ODJAVU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

ZAHTJEV ZA OVJERU CJENIKA I NORMATIVA

ZAHTJEV ZA OVJERU CJENOVNIKA

ZAHTJEV ZA OVJERU NORMATIVA

ZAHTJEV ZA POVRAT RJEŠENJA - PRIVREMENA ODJAVA

ZAHTJEV ZA PRIVREMENU ODJAVU RADA OBRT

ZAHTJEV ZA TRŽNICU

ZAHTJEV ZA UVJ. POSL

ZAHTJEV ZA UVJETNOST POSLOVNOG PROSTORA UGOSTITELJSTVO

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17