opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Nadležnost socijalne skrbi je:

  • vodi propisane evidencije o brakorazvodima, sudjeluje u postupku povjeravanja djece, kontakt roditelja i djece, izdržavanje djece (djeca-roditelji).
  • obavlja poslove starateljstva nad maloljetnim i punoljetnim osobama i starateljstva za poseban slučaj, te vodi propisanu evidenciju o osobama pod starateljstvom i njihovoj imovini sudjeluje u razrješavanju problema po zakonu o ravnopravnosti spolova
  • surađuje sa policijom i sudovima u slučajevima asocijalnog ponašanja, u postupku priznavanja i osporavanja očinstva i materinstva, oduzimanju i vraćanju roditeljskog prava, usvojenja, te postupku oduzimanja i vraćanja poslovne sposobnosti obavlja stručne poslove po zakonu o socijalnoj skrbi, civilnim žrtvama rata i obitelji s djecom, te osobama s invaliditetom, (Federalni i kantonalni propisi)
  • uz stručnu obradu slučajeva, sa prijedlogom mjera o saniranju, za korisnike socijalne skrbi : a)maloljetnim osobama (djeca bez roditeljskog staranja, djeca ometena u psihičkom i fizičkom razvoju, odgojno zanemarena i zapuštena djeca i djeca čiji je razvoj ometen obiteljskim prilikama) b)punoljetnim osobama-materjalno neosiguranim i za rad nesposobnim osobama, starim osobama bez obiteljskog staranja stručni poslovi za CŽR-a (ostvarivanje osobnih prava i prava njihovih obitelji).
  • uspostava jedinstvene baze podataka po programu "SOTAC" vodi administrativno-tehničke poslove osoba sa invaliditetom vodi bazu podataka o raseljenim i izbjeglim osobama, suradnja sa prvostupanjskim povjerenstvima za medicinsko vještačenje i nadležnim kantonalnim i federalnim ministarstvom 

Formulari

PRIJAVA ZA UDOMITELJSTVO

ZAHTJEV ZA DJEČJI DOPLATAK

ZAHTJEV ZA JEDNOKRATNU SOCIJALNU POTPORU

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU, TUĐU NJEGU I POMOĆ

ZAHTJEV ZA PORODILJNU NAKNADU ZA ŽENU MAJKU U RADNOM ODNOSU

ZAHTJEV ZA POSVOJENJE

ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ U USTANOVU SOCIJALNE ZAŠTITE

ZAHTJEV ZA STALNU SOCIJALNU POTPORU

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PRAVA CŽR

ZAHTJEV ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17