opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Nadležnost civilne  zaštite je:

 • organizira, priprema  i  provodi  zaštitu  i  spašavanje  ljudi  i  materijalnih  dobara  od  prirodnih  i  drugih  nepogoda, te  drugih  nesreća  na  području  općine
 • izrađuje  procjenu  ugroženosti  od  prirodnih  i  drugih  nesreća  na  području  općine 
 • obavlja  terenske  poslove  na  snimanju  i  otklanjanju  posljedica  prirodnih  i  drugih  nesreća
 • priprema  program  razvoja  zaštite  i  spašavanja, te  predlaže  plan  zaštite  i  spašavanja  od  prirodnih  i  drugih  nesreća
 • prati  stanje  priprema  za  zaštitu  i  spašavanje, te  predlaže  mjere  za  poboljšanje  organiziranja  i  osposobljavanja  civilne  zaštite
 • vrši  uzbunjivanje  i  upozoravanje  građana
 • oglašava  prestanak  opasnosti
 • priprema  i  šalje  izvješća  o  poduzetim  mjerama  i  aktivnostima  mjerodavnih  tijela  vlasti
 • organizira, izvodi  i  prati  obuku  građana  za  provođenje  osobne  i  uzajamne  zaštite
 • organizira  i  koordinira  provođenje  mjera  zaštite  i  spašavanja
 • izrađuje  elaborat  za  izvođenje  civilne  zaštite  u  općini
 • organizira  i  osigurava  rad  općinskog  operativnog  centra  civilne  zaštite
 • vodi  evidenciju  o  ljudstvu  i  opremi, te  na  taj  način  vrši  popunu  štabova  civilne  zaštite  ljudstvom  i  potrebnim  materijalno  tehničkim  sredstvima
 • priprema  propise  u  oblasti  zaštite  i  spašavanja  iz  nadležnosti  općine
 • vodi  propisane  evidencije  i  druge  poslove  zaštite  i  spašavanja
 • iz  oblasti  vatrogastva, tj.  prati  i  provodi  zakonske  propise  koji  reguliraju  zaštitu  od  požara  i  vatrogastva
 • sudjeluje  u  akcijama  gašenja  požara
 • izrađuje  planove  rada  vatrogasne  jedinice
 • održava  tehniku  i  opremu  namjenjenu  za  vatrogastvo
 • čišćenje  snijega  u  zimskom  periodu
 • izrađuje  program  obuke  iz  oblasti  zaštite  i  vatrogastva

Formulari

PRIJAVA NUS-A I MES-A U OPERACIJI ŽETVA

PRIJAVA ŠTETA NASTALIH OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

ZAHTJEV ZA DEMINIRANJE

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17