• PODSTRANICE

Dva javna poziva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje osoba sa invalkiditetom te Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica, programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2016.

Objavljen Natječaj Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2015./16.

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Natječaj za dodjelu stipendija redovitim studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2015./16.
Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelit će studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH - 450 stipendija za akademsku godinu 2015./16., od čega 100 stipendija za studij u Republici Hrvatskoj

Četiri natječaja Ministarstva civilnih poslova BiH

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je četiri javna natječaja.
Opširnije...

Natječaji se odnose na 1) na dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini, 2) na dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godine, 3) na sufinanciranje projekata u okviru međunarodne kulturne suradnje za 2016.

Natječaj Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je 9.III.2016. godine  „Javni konkurs za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu – JP 2016/1“.

Prijaviti se mogu: U skladu sa vrstom programske aktivnosti na koju apliciraju, pravo učešća imaju: organi i tijela federalne uprave, kantoni/županije, jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), javne ustanove i privredna društva.

Oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javno poduzeće Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

objavljuje

OGLAS

za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne dioničko društvo Mostar na temelju Odluke Uprave Društva  broj I-2120/16 od 18. veljače 2016. godine raspisuje javni oglas za prijam radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Društvu, i to kako slijedi:

  1. Rukovoditelj Poslovnice Elektro

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata objavilo javne pozive

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata objavilo je nekoliko javnih poziva.

Tu su Javni poziv za pomoć u liječenju, Javni poziv za pomoć u radu udruženja, Javni poziv za obilježavanje značajnih datuma, Javni poziv vezan za spomen-obilježja, Javni poziv za pomoć pri sahranama-dženazama te Javni poziv za pomoć u zapošljavanju putem zadruga.

Više informacija može se naći na stranici Ministarstva, na linku http://www.fmbi.gov.ba/bosanski/txt.php?id=11

Natječaj za dodjelju stipendija u akademskoj 2015./2016.

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, d.d. Mostar

objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2015./2016. godini


I.

Javno poduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosnedioničko društva Mostar objavljuje Natječaj za dodjelu 100 stipendija redovitim studentima u akademskoj 2015./2016. godini koji se školuju na fakultetima za stjecanje visoke stručne spreme

Energana na biomasu - poziv na javnu raspravu

Ministarstvo prostornog  uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Županije Središnja Bosna, u suradnji sa „BFS“ d.o.o. Sarajevo, poziva sve zainteresirane, a posebno eko-udruge, te stanovnike Mjesne zajednice Bjelovići  i  općine Kreševo, da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o izdavanju okolišne dozvole za izgradnju energane na biomasu u Bjelovićima, općina Kreševo, koja će biti održana u petak,

Natječaj za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

                                           

Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje

Na osnovu člana 34. Zakona o dopunskim pravima branilaca (Službene novine SBK broj 9/14 i 12/14) i člana 2 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju, Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

 

 

KONKURS

za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2015/2016 godinu


I .
Pravo na dodjelu

Transfer za razvoj turizma - javni poziv

Na osnovi Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcijski plan Strategije turizma Federacije BiH – transfer za razvoj turizma“, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (,,Službene novine Federacije BIH”, broj 92/15) i Odluke federalne ministrice okoliša i turizma o

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik

Pozivi za projekte osoba s invaliditetom

U cilju ostvarivanja financijske podrške, unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini, Fond za profesionalnu rehabilitaciju je objavio dva Javna poziva.
Prvi javni poziv se odnosi na financiranje, odnosno sufinanciranje programa i projekata razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, financiranje/ sufinacniranje programa i projekata profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kao

Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo, raspisuje
                                                N A T J E Č A J
                  za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija
Opširnije...
Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
- da je upisan kao redoviti student na

Objavljen natječaj Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo raspisao je natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za 2015. godinu.
Opširnije...
Izbor korisnika sredstava vršit će se u sljedećim oblastima:
1. Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine,
2. Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Opširnije...

S ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan

MUP ŽSB raspisao natječaj za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna (”Službene novine Kantona Središnja Bosna“ broj: 12/06, 1/08 i 12/09) Povjerenstvo za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin ”policajac“ i početni čin ”mlađi inspektor“ raspisuje:


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE
NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU

I

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Uprava

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Listopad 2019
N P U S Č P S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png