• PODSTRANICE

Javni natječaj za imenovanje dva člana Općinskog izbornog povjerenstva

Na temelju članka 2.12. točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 i 18/13), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 9/10

Poziv Veleposlanstva Republike Hrvatske u BiH na registraciju birača

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini objavljuje
POZIV NA PRETHODNU/AKTIVNU REGISTRACIJU BIRAČA ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Izbori za predsjednika Republike Hrvatske održat će se u nedjelju 28. prosinca 2014. godine, a eventualno ponovljeni izbori održat će se u nedjelju 11. siječnja 2015. godine.
Izborna mjesta u Bosni i Hercegovini bit će otvorena u:
- Veleposlanstvu Republike Hrvatske

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

U četvrtak, 27.XI., s početkom u 18 sati, u prostorijama Osnovne škole „Dr. Boris Ćorić“ u Kreševu bit će, organizaciji Mjesne zajednice Kreševo, održana usmena javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu.
U raspravi mogu sudjelovati svi stanovnici Mjesne zajednice Kreševo, a obvezno bi trebali biti nazočni predsjednici podružnica (Kojsina, Vranci, Kreševski Kamenik, Lipa i Deževice), kao i predstavnici nevladinih organizacija koje djeluju na području Mjesne zajednice.

Caritas - natječaj za potporu seoskim gospodarstvima

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u sklopu projekta »Podrška ruralnoj ekonomiji u centralnoj Bosni kroz razvoj obiteljske poljoprivrede i ruralnog turizma«, financiranom od strane Caritasa Francuske/Secours Catholique, raspisuje natječaj za programe razvoja poljoprivrede i ruralnog/seoskog turizma. Ukupan iznos koji je predviđen za dodjelu ovih grantova je 10.000 eura. Pomoć u vidu grantova namijenjena je socijalno ugroženim obiteljima iz ruralnih

Poziv na javnu raspravu

U srijedu, 12.XI, s početkom u 18 sati, u zgradi osnovne škole u Crnićima bit će održana usmena javna rasprava o Nacrtu odluke o komunalnom redu. Javnu raspravu organizira Mjesna zajednica Crnići.
Raspravi mogu nazočiti i sudjelovati u njoj svi stanovnici Mjesne zajednice Crnići, a poželjno bi bilo da obvezno dođu predsjednici podružnica Rakova Noga, Ratkovići, Bjelovići, Crnićki Kamenik

Objavljen Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

U cilju promicanja veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanje hrvatskog identiteta, odnosno promicanje hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanje položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Opširnije...

JKP "Kostajnica" - natječaj za izbor kandidata u Odbor za reviziju

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj:4236581600001
Fra. Grge Martića 143.

Broj: 122-AB/14
Kreševo, 27.10.2014.godine
Na temelju članka 19. i 62. Statuta javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.06.2013.god. , Nadzorni odbor JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo dana 23.10.2014.godine, donio je Odluku broj: 121-AB/14 na osnovu koje se raspisuje:

Natječaj za istraživačke radove u domeni mineralnih sirovina

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu, Ministarstvo privrede objavljuje,

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA

JKP "Kostajnica" - natječaj za izbor direktora

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„KOSTAJNICA“ d.o.o.,Kreševo
NADZORNI ODBOR
Ul. fra Grge Martića b.b., Kreševo
Temeljem članka  19. I 26. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, na temelju Odluke Nadzornog odbora broj 94-AB/14, sa sjednice od 09.IX.2014.godine, raspisuje:
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo

Javni oglas za prijem kadeta u Graničnu policiju BiH

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem 100 (stotinu) kadeta VII. klase sa najmanje završenim IV. stupnjem školske spreme za prvu razinu pristupanja u činu „policajac“ i 20 (dvadeset) kadeta sa najmanje završenim VI. stupnjem školske spreme za drugu razinu pristupanja u činu „mlađi inspektor“. Više detalja u Javnom oglasu u privitku.

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (OGLAS_KADETI2014_konacan granicna policija.pdf)OGLAS_KADETI2014_konacan granicna policija.pdf 539 kB

Poziv za prijem prve generacije studenata preddplomskog studija glazbene umjetnosti

SVEUČILISTE U MOSTARU
FAKUTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI
Dislocirani studij glazbene umjetnosti u Kreševu
objavljuje
P O Z I V
za prijem prve generacije studenata preddiplomskog studija za sljedeće smjerove:
- glazbena kultura (opći smjer)
- crkvena glazba (orgulje i cembalo)
        prof. Nikola Buble te asistenti Frano Martinčević (orgulje) i Amela Plosko (čembalo)
- harmonika (instrumentalni smjer)
        prof. Zoran Rakić
Prijave za upis primaju se svakim

Javni natječaj za izbor korisnika sredstava - poticaji privredi

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije «Transfer - poticaji privredi» Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2014. godinu broj: 01-02-389/14 od 11.07.2014. godine, Ministarstvo privrede

Javni oglas za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom

I Predmet oglasa/natječaja
Opširnije...
Predmet Javnog oglasa/natječaja je dodjela donacija za 2014. godini u iznosu od 191.810 KM koje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) dodjeljuje pravnim licima, kao po¬dršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Her¬cegovine iz oblasti:
• SPORTA,
• KULTURE,
Preostala sredstva za dodjelu donacija za oblasti socijalne pomoći i

Natječaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

Na osnovu člana 22. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 23/99, 21/03 i 33/03)  i Odluke o okvirnom rasporedu sredstava po namjenama i iznosima sredstava za 2014. godinu broj 01-16-2382/14 od 30.7.2014. godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje   

JAVNI POZIV
za dostavu  prijava u

JKP "Kostajnica" - natječaj

JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo
ID broj:4236581600001
Fra Grge Martića 133

Broj: 75-AB/14
Kreševo, 18.VII.2014. godine.

Na temelju članka 19. i 62. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo, broj: 01-02-1161 od 20.VI.2013.godine Nadzorni odbor JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo dana 15.VII.2014. godine donio je Odluku broj 74-AB/14, na osnovi koje se raspisuje:

 NATJEČAJ
ZA

Novi natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta raspisalo je natječaj za dodjelu grant sredstava za 2014. godinu. Natječaj se odnosi na sljedeće kategorije:
1. POTICAJI INOVATORIMA - POJEDINCIMA
2. STIPENDIRANJE UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA TRADICIONALNE I STARE OBRTE
3. POTICAJI UDRUŽENJIMA I KOMORAMA
4. POTICAJ OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA
5. POTICAJ PROJEKITMA KOJE FINANCIRAJU EU I DRUGI INOZEMNI DONATORI
6. TEHNIČKO USKLAĐIVANJE

Novi natječaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH  o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava  „Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH-Transfer za razvoj turizma“,  utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014 .godinu Federalnom  ministarstvu okoliša i turizma, V.broj 1202/14 od 12.2014 godine, (,,Službene novine Federacije BIH”, broj: 53/14) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma,

Federalno ministarstvo okoliša i turizma uputilo javni poziv za odabir korisnika sredstava za 2014. godinu

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan Startegije okoliša” utvrđenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okliša i turizma (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 50/14 od 25.06.2014.g) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma broj: 04-23-280/14-I od 02.07.2014.godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

Javni natječaj za dodjelu stipendija

Bosna i Hercegovina
F BIH
KSB/SBK
OPĆINA KREŠEVO
K R E Š E V O
Broj:02-38-1326
Kreševo, 18. lipnja 2014. godine  
Na temelju članka 39. Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 08.V.2008. godine, načelnik Općine Kreševo raspisuje
 
JAVNI   NATJEČAJ
za dodijelu stipendija studentima  II., III., IV. i V. godine studija Bolonjskog sustava studiranja te studentima magistarskog i doktorskog studija sa područja općine Kreševo u akademskoj

Natječaj "Raiffeisen bank" za dodjelu sponzorstava/donacija

Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina raspisuje Konkurs za dodjelu sponzorstava/donacija u 2014. godini na teritoriji Bosne i Hercegovine za projekte namijenjene pomoći osobama starosti do 18 godina i osobama pod starateljstvom, te vezane uz jedno od navedenih područja:
1. Obrazovanje
2. Kultura
3. Humanitarno djelovanje
4. Sport
5. Okoliš
Opširnije...

Natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Na temelju Zaključka Vlade Federacije BiH V. broj 1389/2013 od 28.11.2013. godine, o aktiviranju sredstava koja su na depozitnim računima kod Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:
J A V N I   N A T J E Č A J
za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu
„Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

I.   PREDMET NATJEČAJA
Predmet

Natječaj za izbor i imenovanje direktora JKP "Kostajnica"

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„KOSTAJNICA“ d.o.o.,Kreševo
NADZORNI ODBOR
Ul. fra Grge Martića b.b., Kreševo
Temeljem članka  19. i 26. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo i Odluke Nadzornog odbora broj 46-AB/14, sa sjednice od 29.V.2014. godine, raspisuje:
N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog poduzeća „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo

Poziv za slanje radova na 2. OUTDOOR FOTO&FILM FESTIVAL KREŠEVO 3FOK

Direkcija Festivala poziva sve planinare, alpiniste, speleologe, bouldere, turne skijaše, brdske bicikliste, paraglajdere, avanturiste, biologe, ekologe i sve druge zaljubljenike u planine i planinsku prirodu koji imaju fotografski aparat ili filmsku ili video kameru i služe se njima profesionalno ili amaterski da svoje radove pošalju na 2. OUTDOOR FOTO&FILM FESTIVAL KREŠEVO 3FOK koji će biti održan u Kreševu od 31.VII.

JAVNI POZIV – APLIKACIJE NA PROGRAM MALIH GRANTOVA (PMG) za programsku oblast „Inicijative za razvoj zajednice“

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u periodu od 2013. do 2015. godine realizuje dvogodišnji projekat pod nazivom „Budi promjena!“ sa osnovnim ciljem podsticanja i osnaživanja građana/ki širom BIH sa naglaskom na organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive i rade. U okviru

Javni poziv za odabir programa/projekata iz oblasti kulture koji će biti financirani iz proračuna KSB

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava za odabir programa/projekata iz oblasti kulture koji će se financirati iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu.
    I. PREDMET
    Predmet javnoga poziva je prikupljanje programa/projekata za raspodjelu sredstva sa stavke "Transfer za kulturu i znanost" Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa

Javni poziv za dodjelu sredstava za šport iz proračuna KSB

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava za šport iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu

I.
Raspisuje  se Javni poziv za dostavu prijava za dodjelu sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2014. godinu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 1/14), a sukladno Odluci, Vlade  Kantona Središnja Bosna, o donošenju

Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2014.

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. Jedan od načina ostvarenja tog cilja je i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih , zdravstvenih i ostalih programa i projekata koji su od interesa za hrvatski narod u BiH.
Opširnije...

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

izborzanajdvoriste

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Lipanj 2019
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png