• PODSTRANICE

Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija

Na temelju članka 3. i 17. Pravilnika o dodjeli stipendija i potpora, Upravni odbor Fondacije za stipendiranje studenata FONSS Sarajevo, raspisuje
                                                N A T J E Č A J
                  za dodjelu stipendija tijekom redovitog sveučilišnog studija
Opširnije...
Stipendiju, za vrijeme trajanja redovitog studija, može dobiti student koji udovoljava sljedećim uvjetima:
- da je upisan kao redoviti student na

Objavljen natječaj Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti

Upravni odbor Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo raspisao je natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za 2015. godinu.
Opširnije...
Izbor korisnika sredstava vršit će se u sljedećim oblastima:
1. Projekti, programi i manifestacije muzičke umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju Bosne i Hercegovine,
2. Projekti, programi i manifestacije scenske umjetnosti od značaja za Bosnu i Hercegovinu i

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Opširnije...

S ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te očuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture, tradicije i jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoći ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan

MUP ŽSB raspisao natječaj za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna (”Službene novine Kantona Središnja Bosna“ broj: 12/06, 1/08 i 12/09) Povjerenstvo za izbor kandidata za školovanje na Policijskoj akademiji u Sarajevu za početni čin ”policajac“ i početni čin ”mlađi inspektor“ raspisuje:


JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ŠKOLOVANJE
NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU

I

Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna, Uprava

Vlada KSB objavila javni poziv za prijem volontera

Na osnovi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 62/15) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-418/15-19 od 04.9.2015.g, Vlada Kantona Središnja Bosna objavljuje
J A V N I P O Z I V
za prijem volontera u kantonalna tijela uprave
Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad),Vlada Kantona Središnja

Natječaj za izbor ravnatelja OŠ "Dr. Boris Ćorić" Kreševo

Na osnovu članka 75. Zakona o osnovnom školstvu SBK ("Službene novine SBK" broj 11/01), članka 106. Statuta osnovne škole "Dr. Boris Ćorić" Kreševo i Odluke o raspisivanju natječaja ur. br. 01-179/15. donesene na sjednici Školskog odbora održanoj 26.7 2015. godine, Školski odbor OŠ "Dr. Boris Ćorić" raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

Javni konkurs Ministarstva privrede KSB

Ministarstvo privrede, na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, sa pozicije Transfer za sufinansiranje istraživačkih radova u domenu mineralnih sirovina Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu broj: 01-02-390/15 od

Federalno ministarstvo kulture - javni poziv

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Broj: 01-14-2678/15
Sarajevo, 26.8.2015. godine


OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za transfere:

 

Poziv na javnu raspravu za istraživanje i korištenje nemetalnih mineralnih sirovina

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 23.8.2015

Broj: 02-18-978/15

 

P O Z I V

na javnu raspravu  za istraživanje i korištenje
nemetalnih mineralnih sirovina

 

Na temelju članka 4.stavak 2. Zakona o koncesijama („Sl. novine KSB/SBK,br. 8/09 i 6/13), Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb Općine Kreševo

Još jedan javni natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta

Na temelju točke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i članka 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja malog gospodarstva („Službene novine Federacije BiH“ br.: 50/13, 55/13 i 86/13) kao i

Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

Na temelju Odluke o odobravanju utroška sredstava sa pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 51/15) i Odluke o nastavku realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ broj 01-14-463/15 od 23.07.2015 Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje:

J A

Natječaj Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za 2015. godinu

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta objavilo je javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ za 2015. godinu.
Tekst javnog natječaja zainteresirani mogu pronaći na linku http://www.fmrpo.gov.ba/dokumentacija/Tekst%20Javnog%20natjecaja%20-%20Zone%202015.pdf, a smjernice za podnositelje projektnih prijedloga na linku http://www.fmrpo.gov.ba/dokumentacija/Smjernice%20za%20podnositelje%20projektnih%20prijedloga%202015.pdf.

Javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je javni poziv za kandidiranje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, FMERI za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2015.
Detalji natječaja i potrebni obrasci mogu se naći na linku http://www.fmeri.gov.ba/javni-poziv-za-kandidovanje-programa-utroska-sredstava-trajnog-revolving-fondakod-union-banke-dd-sarajevo--fmeri-za-dugorocno-finansiranje-projekata-putem-dodjele-kredita-za-2015.aspx

Ministarstvo civilnih poslova - Javni natječaj “Sufinanciranje projekata u okviru međunarodne kulturne saradnje” za 2015. godinu

Na temelju članka 8. stavak (6) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BIH“, broj 40/15) i članka 2. stavak (2), članka 8. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za projekte u okviru međunarodne kulturne suradnje za 2015. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, o b

Ministarstvo civilnih poslova BiH - Javni poziv za dodjelu sredstava tekućeg granta "Sufinanciranje sportskih manifestacija" za 2015. godinu

Temeljem  članka 8. stavak (6) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 40/15) i članka 7. Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2015. godinu , Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                               JAVNI POZIV

 

                      ZA DODJELU SREDSTAVA TEKUĆEG GRANTA

Ministarstvo civilnih poslova BiH - Javni natječaj „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu

Na temelju članka 8. stavak (6) Zakona o  Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu („Službeni glasnik BIH“, broj 40/15) i članka 2. stavak (2), članka 6. st. (1) i (2) Odluke o kriterijima za „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2015. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Herecegovine, o b j

Javni oglas za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015. godini iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Temeljem čl. 24 Zakona o zaštiti okoliša ("Sl. novine SBK/KSB", broj: 04/05) te čl.24 Zakona o Fondu za zaštitu okoliša SBK/KSB („Sl. Novine SBK/KSB“, broj:14/11), a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova zaštite okoliša

Javni oglas Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Kantona Središnja Bosna objavilo je Javni oglas za podnošenje prijava EKO udruga za projekte namijenjene za zaštitu okoliša u 2015.g. na prostoru KSB/SBK

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova

 

Temeljem čl. 24 Zakona

Javni natječaj za odabir korisnika sredstava Poticaji privredi za 2015. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA

 

Ministarstvo privrede / gospodarstva

TRAVNIK

 

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave («Službene novine Srednjobosanskog kantona», broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu tačke I Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju programa utroška sredstava, sa kriterijima raspodjele sredstava, sa

Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja - utopljavanje zgrada

Na osnovu Odluke o usvajanju programa i kriterija raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije"  utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH", broj:43/15 od 05.06.2015. godine) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj:04-14-4-491/15-7 od 10.06.2015.godine, Federalno

Podsjećamo: Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/SBK
Općina Kreševo
Općinski načelnik
Broj: 02-49-603
Datum: 31.03.2015. godine
NATJEČAJ ZA NAJLJEPŠE UREĐENO DVORIŠTE, BALKON I NASELJENO MJESTO
Općinski načelnik Općine Kreševo raspisuje Natječaj za najljepše uređeno dvorište, balkon i naseljeno mjesto u 2015. godini.
Pravo natjecanja imaju svi građani na području općine Kreševo, odnosno za naseljena mjesta predsjednici mjesnih zajednica ili povjerenici iz svakog

Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Državni ured Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH raspisao je javni natječaj za 2015. godinu.
Opširnije...
Prijaviti se mogu registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:
• izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture, te zaštita i obnova spomenika kulture, kao

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo četiri javna poziva

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavilo je četiri javna poziva.
Opširnije...
Javni pozivi objavljeni su: za dodjelu sredstava transfera financiranje studentskog standarda, za financiranje iz sredstava transfera za implementaciju Bolonjskog procesa, za financiranje/sufinanciranje programa i projekata iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja iz proračuna FBiH te za financiranje/sufinanciranje programa i projekata u oblasti nauke.
Tekstovi javnih poziva i pripadajući obrasci

Županijsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za kulturu

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA / SREDNJOBOSANSKI KANTON
                                                                                                TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 8/03 i 14/03), te člana 33. Zakona o kulturi („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj:13/06) i na osnovu Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona

Županijsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa - Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SREDIŠNJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKI KANTON
TRAVNIK
Ministarstvo, obrazovanja, znanossti, kulture i športa
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Na osnovu članova 9, 57. i 58. Zakona o sportu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj 8/05 i 3/10) ministar  obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport
iz Budžeta

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Kolovoz 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png