opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

OBAVIJEST-VLASNICIMA-PASA.png

Općina Kreševo poziva sve vlasnike i posjednike pasa na području Općine Kreševo da se strogo pridržavaju odredbi  Zakona o zaštiti dobrobiti životinja (SG BiH broj 25/2009), Pravilnika o načinu držanja pasa i mačaka te o postupanju s neregistriranim psima i sa psima i mačkama lutalicama (SN KSB broj 16/01), Odluke o komunalnom redu Općine Kreševo broj:  01-02-2378/14.

Nadležne Službe su zadnjih dana suočene sa nizom prijava i pritužbi od strane građana o psima koji se bez nadzora kreću po javnim i drugim površinama u naseljima, te  predstavljaju  opasnost za sigurnost ljudi i odvijanje prometa.  Evidentno je da određeni broj njih ima markice što potvrđuje da su registrirani i imaju vlasnike a za nekolicinu se smatra da su psi lutalice. U naseljenim mjestima pse i mačke se može držati samo pod uvjetima i na način utvrđen Pravilnikom čime se osigurava čuvanje okoliša i javnog reda i mira te sigurnost ljudi i životinja. Dakle, po ulici i drugim javnim površinama u naseljima psi se moraju voditi na uzici tako da ne ugrožavaju sigurnost ljudi te da ne ometaju odvijanje prometa.

Stoga, ovim putem upozoravamo vlasnike i posjednike istih da su se dužni pridržavati zakonskih i podzakonskih odredbi koji reguliraju ovu oblast odnosno ispuniti uvjete i načine držanja pasa i mačaka- veterinarsko zdravstvenu zaštitu i sanitacijske mjere koje obavlja veterinarska stanica, registriranje psa i obavljeno cijepljenje protiv bjesnoće (markica), kretanje pasa, postupanje sa psima i mačkama lutalicama... Psom lutalicom smatra se svaki pas koji luta bez nadzora i pas koji nije registriran niti ima na vidnom mjestu obješenu markicu o obavljenoj registraciji. Pse i mačke lutalice hvata na najprikladniji i uobičajeni način ovlaštena fizička ili pravna osoba .

Dakle, dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, registriran i upisan u upisnik pasa i označen sukladno propisima o veterinarstvu, a posjednik psa je dužan osigurati da pas ne ugrožava osobnu sigurnost građana i sigurnost drugih životinja te odvijanje prometa.

Po javnim površinama na području Općine Kreševo, posjednik je psa dužan voditi na povodcu, tako da ne ugrožava sigurnost ljudi i njihovo kretanje. Posjednik kućnog ljubimca koji ne može brinuti o njemu sukladno propisima, dužan je pronaći udomitelja odnosno osobu koja će se brinuti o istom na propisan način ili ih predati u azil za životinje.

Nadzor nad provođenjem zakonoskih i podzakonskih akata odnosno Pravilnika obavlja nadležni inspekcijski organ Kantona Središnja Bosna i Općine. Odlukom o komunalnom redu propisane su i novčane kazne odnosno pokretanje prekršajnog postupka. Temeljem Odluke o komunalnom redu Općine Kreševo, novčane kazne za fizičke osobe počinitelje prekršaja za navedene prekršaje iznose od 40 do 200 KM.

                                                                                                       Služba za civilnu zaštitu, urbanizam,
                                                                                             imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17