opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

nacelnik ilustracijaPoštovani sugrađani, 

Zakon o zaštiti okoliša (Sl. novine F BiH  38/09) ima za cilj,  između ostalog, “zaštititi ljudsko zdravlje i poboljšati uvjete okoliša za kvalitetniji  život“. Sukladno tome, Općina Kreševo je nabavila 15 kontejnera za komunalni otpad koji će biti smješteni u naseljima u kojima to dosad nije bio slučaj. Na ovakav način omogućit će se sustavno prikupljanje otpada u svim naseljima naše općine te smanjit rizik stvaranja „divljih“ deponija.

Dužnost svakog domaćinstva je da prikupi svoj komunalni otpad i odloži ga u odgovarajući kontejner, o čemu će  J.K.P. „Komunalno“  Kreševo voditi računa. 

S obzirom na to da će se ubuduće vršiti mjesečno ispostavljanje računa za odvoz smeća, građani su obvezni te račune uredno plaćati bez obzira na to hoće li otpad predavati komunalnom poduzeću. Za slučaj nepostupanja po ovoj obavijesti, komunalno poduzeće će putem suda rješavati svoja potraživanja, što je zadnja mogućnost. Naša dužnost je čuvanje okoliša radi nas samih, kao i budućih naraštaja, te smatramo da eventualne sporove neće biti potrebno rješavati  sudom. 
Sve gore navedeno regulirano je Zakonom o upravljanju otpadom (Sl. novine F BiH 33/03) i Odlukom o komunalnom redu  br.: 02-1762/09 od 16.XI.2009. godine.

 

Općinski načelnik
Zdravko Miličević

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17