opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

ovilustracijaNa temelju odredbe članka 25 Statuta Općine Kreševo broj 01-02-670/08 od 8.V.2008.,Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 28.XII., 2012., donosi:


ODLUKU o prioritetima izgradnje lokalne infrastrukture na području općine  Kreševo za 2012. godinu


Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prioriteti izgradnje lokalne infrastrukture kako slijedi:

Prioriteti u oblasti putnih komunikacija:

1.    Nastavak izgradnje puta Kreševo-Tarčin R443 -1500m
2.    Izgradnja i asfaltiranje puta Resnik-Polje-Volujak R443a
3.    Proširenje mosta i izgradnja autobusnog stajališta u selu Stojčići-Troska
4.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta na Trosci
5.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta na Bukvi
6.    Asfaltiranje dijela LP u selu Crnićki Kamenik – cca 200 m
7.    Nastavak rekonstrukcije i asfaltiranja puta Rakova Noga-Crnići u dužini od cca 2000 m
8.    Rekonstrukcija i asfaltiranje –zaselak Skobač - 377 m
9.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Crnići-Hodžići-Brkići -1200 m+Brkići-Groblje 1590 m= 2800 m
10.   Nastavak sanacije klizišta na putu Crnići-Crnićki Kamenik
11.   Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Botunja-Zabrđe cca 2300 m
12.   Asfaltiranje puta Bljinje-Vidosovići- 1458 m
13.   Rekonstrukcija  puta u selu Vranci
14.   Rekonstrukcija puta u selu Kojsina        
15.   Asfaltiranje loklnog puta Glavice-Lipa 1300 m
16.   Nastavak rekonstrukcije i asfaltiranja puta Rakova Noga-Miličevići - 322 m
17.   Uređenje parking prostora  u ul. Fra Grge Martića, Kraljice Katarine, Kralja Tomaša i ispred Srednje škole Kreševo    
18.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Stojčići-Kotarac - 200m   
19.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta u Mahali
20.    Rekonstrukcija i asfaltiranje puta Dusina-Deževice
21.    Izgradnja autobusnog stajališta sa nadstrešnicom u ulici Kralja Tomaša
22.    Rekonstrukcija mosta kod Lovačkog doma
                                                                                                                                                                                                                  

Prioriteti u oblasti vodoopskrbe:

1.   Vodovodna i kanalizacijska mreža kroz grad Kreševo
2.   Nastavak projekta zamjene azbestnih cijevi u mjestu Troska
3.   Održavanje lokalnih vodovoda i prirodnih izvora (u okviru ove stavke aktivnosti će biti usmjerene na snimanje stanja i procjenu potrebnih ulaganja za održavanje istih, kao i davanje prijedloga za hitne intervencije vezane za održavanje lokalnih vodovoda i prirodnih izvora),
4.   Izgradnja većeg rezervoara i vodovodne mreže u selu Crnićki Kamenik
5.   Nastavak izgradnje primarne vodovodne  mreže Rakova Noga-Crnići (raskrižje-Behaija 1700 m)

Prioriteti u oblasti zaštite voda i zaštite od voda:

1.  Povećan intenzitet i učestalost poplava (klimatske promjene i ljudske aktivnosti) - realizaciju projekata i u ovom segmentu uključiti u prioritete financiranja iz sredstava domaćih i stranih izvora
2.  Izgradnja objekata zaštite od poplava
3.  Regulacija i uređenje korita i obale rijeke Kreševčice
4.  Regulacija vodotoka potoka „Potočić“ Bjelovići 
Prioriteti u oblasti zaštite okoliša:

1.  Sanacija i uređenje gradske deponije „Dubrava“
2.  Uređenje šetališta (od Čelika do gradskog groblja) te popratnih turističkih sadržaja (mlin i sl.)
3.  Osiguranje kontejnera za seoska područja i sanacija divljih deponija
4.  Ograđivanje stočnog groblja u Vagnju
5.  Sanacija, održavanje i revitalizacija javnih zelenih površina

Sportsko-rekreacijski objekti:

1.  Nastavak izgradnje sportske dvorane  u mjestu Troska (izgradnja svlačionica, sanitarnog čvora...)
2.  Izgradnja nove sportske dvorane u osnovnoj školi u Kreševu
3.  Izgradnja sportskih terena u MZ

Javna rasvjeta:

Nastaviti će se aktivnosti kako bi se okončao Projekt rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete, a sve u okviru financijskih mogućnosti, i to:
- Paškina Kava –Polje
- Rakova Noga-Crnići
- Gornja Troska
- od Kreševa do raskrižja Vranci-Kojsina
- sela Bjelovići, Ramići, Bukva, Mratinići i ostala naseljena mjesta.
- zamjena običnih sijalica LED sijalicama u užem gradskom području

Ostali projekti:

-  Rekonstrukcija i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu općine (unutarnja rekonstrukcija i uređivanje zgrade vijećnice)
-  Opremanje vatrogasne jedinice tehničkom opremom

 

Članak 2.

Zadužuju se Općinski Načelnik i općinske Službe da urade potrebnu projektnu i drugu dokumentaciju te ih kandidiraju mjerodavnim domaćim i stranim donatorima te državnim institucuijama.

 

Članak 3.

Dinamiku i realizaciju prioriteta utvrđuju Općinski Načelnik i Kolegij Općinskog vijeća, a sukladno općim kriterijima:

- sudjelovanje korisnika
- povratničko selo
- postojeće stanje puta
- broj domaćinstava

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Općine Kreševo ili na oglasnoj ploči Općinskog vijeća.

 

 

Bosna i Hercegovina                                             PREDSJEDATELJ
Federacija Bposne i Hercegovine                           OPĆINSKOG VIJEĆA
Kanton Središnja Bosna/SBK                                  Mirsad Beganović
OPĆINA KREŠEVO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Kreševo, 28.12.2012.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17