opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Općinsko vijeće Kreševo na svojoj  VII. redovnoj sjednici  koja je održana u četvrtak, 20.VI.2013.godine u 16 sati  u Vijećnici  usvojilo je: Odluku.

Daje se suglasnost poduzeću D.D. BH Telecom Sarajevo, direkcija Travnik, za prokopavanje i polaganje OSP kabla, na k.p. br., 429, k.p. br., 677, k.p. br. 671, k.p. br. 678, k.p. br. 154/1, k.p. br. 675, k.p. br. 674, k.p. br. 680, k.p. br. 2542, k.p. br. 2549 – K.O. Kreševo; k.p. br. 12, k.p. br. 1933, k.p. br. 1930, k.p. br. 1931, k.p. br. 676, k.p. br. 667 – K.O. Alagići; k.p. br. 311, k.p. br. 261/1, k.p. br. 309, k.p. br. 315, k.p. br. 248, k.p. br. 4375, k.p. br. 4381 – K.O. Mratinići; k.p. br. 913, k.p. br. 914, k.p. br. 302, k.p. br. 252, k.p. br. 301, k.p. br. 908 – K.O. Deževice; – dobra u općoj upotrebi – putevi.

Odluku možete preuzeti na linku ispod.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17