• PODSTRANICE

Poziv na javnu raspravu - Okolišna dozvola za novo postrojenje - proizvodno-skladišni objekt poduzeća "Talk"

Bosna i Hercegovina

FBiH

KSB/SBK

Općina Kreševo

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam

imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23- 101-1

Kreševo:11.9.2017.

Na temelju članka br.147. Zakona o upravnom postupku (Sl. Novine FBiH 2/98) i na temelju članka br. 34. i članka br. 40. Zakona o zaštiti okoliša (Sl. Novine KSB/SBK 4/05), u predmetu izdavanja OKOLIŠNE DOZVOLE ZA NOVO

Javni poziv - sastanak Lokalnog partnerskog vijeća

Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Ispostava Kreševo upućuje javni                                                                                     

P  O  Z  I  V

Dana  15.9.2017.

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici

Broj:01-41-6-1991-1/17

Sarajevo, 28.07.2017. godine

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015.godina

broj K-8-41-1-1304-11/17 od

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici

Broj:01-41-6-1991-1/17

Sarajevo, 28.07.2017. godine

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015.godina

broj K-8-41-1-1304-11/17 od

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 8. stavak (1)  Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinanciranje projekata institucija  kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, VM broj 144/17 od

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 9. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna suradnja“ za 2017.  godinu, VM broj 141/17 od 6. lipnja 2017. godine,  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu sredstava

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

Na temelju članka 10. stavak (1) Zakona o Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i članka 2. stavak (2) i članka 8. stavak (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Potpora tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, VM broj143/17 od 6.6.2017. godine, Ministarstvo civilnih poslova

Javni natječaj Ministarstva civilnih poslova BiH za sufinanciranje sportskih manifestacija

Na temelju članka 8. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA DODJELU SREDSTAVA NAMJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANCIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA”

ZA 2017. GODINU 

I Predmet Javnog natječaja

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinanciranje sportskih manifestacija“ za 2017. godinu.

II  Korisnici

Objavljeni natječaji za autore iz oblasti glazbene, scenske i likovne umjetnosti, te za izdavačku i bibliotečku djelatnost

Tri fondacije koje djeluju pri Federalnom ministarstvu kulture i sporta objavile su natječaje za 2017. godinu.
Tekst natječaja za izbor korisnika sredtava Fondacije za glazbene, scenske i likovne umjetnosti može se naći na linku http://fmslu.ba/index.php/aktuelno-85
Tekst natječaja Fondacije za bibliotečku djelatnost može se naći na linku http://www.fondacijabiblioteka.ba/web/index.php/aktuelno
Tekst natječaja za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdavaštvo može se naći na linku http://www.fondacijaizdavastvo.ba/web/index.php/aktuelno-85

Objavljen Javni natječaj za prijavu programa i projekata nakladničke djelatnosti organizacija hrvatskog iseljeništva

S ciljem podupiranja programa/projekata nakladničke djelatnosti kojima se želi očuvati hrvatski jezik, kultura i identitet ali i razvijati suradnja sa hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama, zakladama, ustanovama i ostalim organizacijama, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 3. srpnja 2017. godine Javni natječaj za prijavu programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva vezanih uz nakladničku djelatnost, izdavanje časopisa,

Javni oglas za dodjelu donacija JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo

Javni oglas za dodjelu donacija JP „BH pošta“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 36. stav (1) tačke 22.i 23. Statuta JP „Bhpošta“ d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.3-7572/09, od 16.06.2009. godine, Odluka o izmjenama i dopunama

Program sufinanciranja zaposljavanja djece šehida i poginulih boraca/branitelja u 2017. godini

Temeljem članka 13. Odluke o osnutku Službe za zapošljavanje Županije Središnja Bosna («Službene novine KSB/SBK broj: 2/02, 2/04, 16/04, 15/12, 12/15, 7/16 i 13/16») i članka 14. Statuta Službe za zapošljavanje broj: 5/02, 3/05, 9/13, 14,15 i 3/17 Županije Središnja Bosna, te članka 3., 9. i 22. Pravilnika o stručnoj obuci, prekvalifikaciji i drugim mjerama za poticaj zapošljavanja, Služba za

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I ŠPORTA

Broj: 01-14-3300/17 
Sarajevo, 14. 06. 2017. godine

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za transfere:

TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG

Javni poziv za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2017. godini

  JAVNI POZIV

za dodjelu potpore programima i projektima institucija znanosti i kulture od značaja za BiH u 2017. godini

 

Sredstva za financiranje programa i projekata dodjeljivat će se sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava transfera za institucije znanosti i kulture od značaja za BiH utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnog

Javni poziv socijalno ugroženim osobama - rekonstrukcija stambenih objekata

Opširnije...Opširnije...

Opširnije...

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

 

Udruženje „Alterural“, u suradnji s Općinom Kreševo,  u okviru projekta „Poboljšanje stanovanja socijalno ugroženih osoba u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine“, financiranom od strane Fondacije „Abbe Pierre“ iz Francuske, raspisuje natječaj za rekonstrukciju stambenih objekata  za socijalno ugrožene obitelji.

Cilj projekta je borba protiv loših i nezdravih stambenih uvjeta u ruralnim područjima

Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je 28. travnja 2017. Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od

Javni natječaj – podrška za tehničku kulturu i inovacije

Na temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15 i 11/17) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata

Prvi javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje

Načelnik Općine Kreševo Renato Pejak u četvrtak, 27.4., nazočio je svečanoj promociji programa Challenge to change, koji će grant sredstvima podržati inovativne kompanije iz BiH. Zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)/Ambasade  Švedske, ovaj program je uspostavljen i u BiH.

Opširnije...Grant sredstva Challenge programa bit će dostupna gospodarskim subjektima iz cijele BiH, ali i Švedske,

Javni natječaj – Grant shema za jačanje konkurentnosti MSP

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika grant sheme - "Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" za 2017. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sheme za 2017. godinu.

Svi potrebni podaci i obrasci za natječaj mogu se naći na stranici Ministarstva, na linku http://www.fmrpo.gov.ba/javni-natjecaj-grant-shema-za-jacanje-konkurentnosti-msp/

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Kolovoz 2020
N P U S Č P S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png