• PODSTRANICE

Objavljen natječaj Federalnog ministarstva kulture i sporta

Na osnovu članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA

Objavljen 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske za 2018. godinu

Objavljen je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.
Opširnije...
U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i

Javni poziv za prijam osoba za stručno osposobljavanje 2018.

Na temelju odredbi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 26/16) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-939/17-52 od 10.11.2017.g, Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna danas je objavilo javni poziv za prijam osoba za stručno osposobljavanje, bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna.
Tekst natječaja može se naći na linku http://www.mozks-ksb.ba/clanak-detalji/2768/javni-poziv-za-prijam-osoba-za-strucno-osposobljavanje

Još jedan javni poziv Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavilo je javni poziv za podnošenje prijava za programe  pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka  na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2018. i 2019 godine.
Tekst javnog poziva i potrebni obrasci mogu se naći na stranici spomenutog ministarstva, na linku http://fmroi.gov.ba/v2/stranica.php?idstranica=16

Objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u BiH za 2017.

Na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske ( Klasa: 022-03/17-07/64, Urbroj: 50301-29/09-17-39 od 9.studenog 2017., Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisao je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u BiH za 2017.godinu. 

Više informacija i pripadajući obrasci mogu se naći na linku http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/172/objavljen-javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-za-poticanje-povratka-hrvata-i-stvaranje-odrzivih-uvjeta-zivota-u-bih-za-2017

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije BiH i RS 2017.godine

Federalno minisatarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je javni poziv za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije BiH i RS 2017.godine (Objava 27.11.2017.)

i javni oglas za prevoz učenika

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

Na osnovu člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 26/16), Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje
JAVNI POZIV
za prijem lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u kantonalne organe uprave

I.Radi stručnog osposobljavanja za samostalani rad, bez zasnivanja radnog odnosa, naperiod najdulje godinu dana, Vlada Srednjobosanskog kantona objavljuje Javni poziv za prijem osobasa završenom VŠS – VI. stepen,

Poziv na javnu raspravu - Nacrt Zakona o javno pravnom partnerstvu

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
Kanton Središnja Bosna
Općina Kreševo
Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb
Broj: 03-02-2311/17
Datum: 10.11.2017. godine

 

P O Z I V

na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o javno-pravnom partnerstvu (JPP) KSB/SBK

Sabor Kantona Središnja Bosna je na sjednici održanoj 24.10. ove godine prihvatio Nacrt Zakona o Javno-privatnom partnerstvu KSB/SBK. Na istoj sjednici  zaduženo je Ministarstvo gospodarstva/privrede, odnosno

Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja poduzetništva i obrta“

Na osnovi Odluke o odobravanju utroška sredstava s pozicije – ostala domaća pozajmljivanja, proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“ broj 16/17) i Odluke o realizaciji Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ u 2017. godini broj 01-14-86/17-1 od 8.III.2017. godine Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

Otvoren poziv za koncept note u okviru IPA programa SRB – BiH

Otvoren je poziv za dostavu koncept note za projekte u okviru IPA programa prekogranične suradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine. U okviru ovog programa na raspolaganju je 5,4 miliona eura, koji će se dodijeliti kroz grantove minimalne vrijednosti 120.000 eura do max. vrijednosti od milijun eura.
Prioritetna područja poziva su:

- poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine i promocija biodiverziteta, i
- jačanje kulturnog identiteta

2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2017. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba

Javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP2017/1

Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je javni natječaj za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu – JP2017/1.

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 30.X. ove godine do 16 sati, a sve potrebne informacije te pripadajući obrasci mogu se naći na linku http://www.fzofbih.org.ba/userfiles/file/konkurs/nabavke/tekst_JP2017-1-novi.pdf

Novi javni pozivi Federalnog zavoda za zapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje će u ponedjeljak, 16.X., na svojoj internet stranici (www.fzzz.ba) objaviti javne pozive za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja 2017 PLUS (Prvo radno iskustvo – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada 2017 PLUS, Vaučer za posao 2017 PLUS, Javni radovi 2017 PLUS i Periodično zapošljavanje 2017 PLUS) i Programu sufinanciranja samozapošljavanja Start up 2017 PLUS.

Tekstovi programā dostupni su na linku http://fzzz.ba/vijesti/o-b-a-v-i-j-e-s-t-9

Ministarstvo za civilne poslove i izbjeglice objavilo pet javnih poziva

Na službenoj stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH objavljeno je pet javnih poziva:

Javni poziv za dodjelu grant sredstava organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu,

Javni poziv za dodjelu grant sredstava udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu,

Javni poziv za dodjelu grant sredstava

Poziv na javnu raspravu - Nacrt Strategije razvoja općine Kreševo 2018.-2022. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna/SBK

OPĆINA KREŠEVO

Služba za gospodarstvo, braniteljsko-invalidsku i socijalnu skrb

Kreševo, 18.09.2017.

Građanima općine Kreševo, općinskim vijećnicima, izvršnim tijelima Općine, javnim poduzećima i javnim ustanovama, gospodarskim društvima, fizičkim osobama koja obavljaju gospodarsku djelatnost, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, kulturnim i javnim radnicima i svim drugim koji su zainteresirani da sudjeluju

Javni natječaj za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2017. godinu

Pravo na podnošenje prijava za grantove imaju registrirane znanstvenoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije znanosti i umjetnosti, inovacijski centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druge fizičke i pravne osobe koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu znanstvenoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i sudjelovanje u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Više detalja na linku http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8417&langTag=bs-BA

Poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2018. godinu.

Veleposlanstvo Republike Češke u BiH objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za Male lokalne projekte (MLP).
Projekti su komplementarni velikim višegodišnjim projektima koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke razvojne saradnje.
Projekti bi trebali biti usmjereni u sektore: 1) Održivi ekonomski rast (obnovljivi izvori energije); 2) Održivo upravljanje prirodnim resursima (sustavi vodoopskrbe i kanalizacije); ili 3) Dobro upravljanje i ojačana demokratija.

Poziv na javnu raspravu - Okolišna dozvola za novo postrojenje - proizvodno-skladišni objekt poduzeća "Talk"

Bosna i Hercegovina

FBiH

KSB/SBK

Općina Kreševo

Služba za civilnu zaštitu, urbanizam

imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina

Broj: 06-23- 101-1

Kreševo:11.9.2017.

Na temelju članka br.147. Zakona o upravnom postupku (Sl. Novine FBiH 2/98) i na temelju članka br. 34. i članka br. 40. Zakona o zaštiti okoliša (Sl. Novine KSB/SBK 4/05), u predmetu izdavanja OKOLIŠNE DOZVOLE ZA NOVO

Javni poziv - sastanak Lokalnog partnerskog vijeća

Služba za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna – Ispostava Kreševo upućuje javni                                                                                     

P  O  Z  I  V

Dana  15.9.2017.

Javni poziv kompanijama iz BIH za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„

S ciljem da se maksimizira doprinos dijaspore ekonomskom razvoju BIH, kroz prenos znanja i vještina, kao i saradnju na temelju interesa između poslovnih subjekata iz dijaspore i BIH, otvoren je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu prenosa znanja i vještina dijaspore u okviru Projekta „Dijaspora za razvoj„. Ovim pozivom će se pružiti podrška projektima

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za obnovu i izgradnju komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima na kojima žive raseljene osobe i povratnici

Broj:01-41-6-1991-1/17

Sarajevo, 28.07.2017. godine

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), Odluke o raspoređivanju sredstava za 2016. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 16/17), Odluke o preusmjeravanju i rasporedu neutrošenih sredstava preostalim po projektima odobrenim u periodu 2004-2015.godina

broj K-8-41-1-1304-11/17 od

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2020
N P U S Č P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png