opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

 

IMG_20201229_133637.jpg

Općinski načelnik Renato Pejak i savjetnik načelnika Boris Bilić potpisali su Ugovor o suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH kojeg je predstavljao Kemo Sarač, pomoćnik ministra. Ovim Ugovorom Općini Kreševo je dodjeljen grant sredstava za implementaciju Politike o suradnji sa iseljeništvom za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 KM i to za projekt „Uspostavljanje virtuelnog matičara „e-matičar" radi poboljšanja komunikacije sa iseljeništvom".

Osobe čije se matične knjige vode na području općine Kreševo svoje izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i uvjerenja o slobodnom bračnom stanju moći će zatražiti putem ove aplikacije.

Dokumenti će biti dostavljeni poštom, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom na adresu naznačenu u zahtjevu.

 

thumbnail_IMG_20201229_133625.jpg

thumbnail_IMG_20201229_133614.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17