opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Prva sjednica Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika u novom sazivu održana je 24. lipnja u zgradi Parlamentarne skupštine BiH. Članovi Povjerenstva, imenovani Odlukom Predsjedništva BiH u veljači ove godine na mandat od pet godina, su: Faruk Kapidžić, Anđelina Ošap Gaćanović i Zoran Mikulić.
Ppolje
U radnom dijelu sjednice članovi Povjerenstva su donijeli dvije odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima BiH:

- Arheološko područje s antičkim objektom na lokalitetu Gromile, općina Kreševo,
- Graditeljska cjelina – zgrada Akademije likovnih umjetnosti (Evangelistička crkva sa župnom kućom i školom) u Sarajevu.

Prema dosadašnjim izvorima, današnje područje Kreševa i njegovu okolinu u predrimsko doba naseljavao je ilirski plemenski savez Desidijata. Iliri su većinom živjeli u utvrđenim naseljima, na višim ili nižim uzvišenjima – gradinama. U kronološkom pogledu tipične su za metalno doba. Na području Kreševa ranije su bila evidentirana tri gradinska naselja, a u novije vrijeme taj broj je povećan za još deset gradina.
Kreševsko polje je u rimsko doba predstavljalo dio šireg srednjobosanskog rudarskog bazena, gdje su veoma intenzivno vađene željezna, srebrena i arsenova ruda. U samom Kreševu se pretpostavlja postojanje manjeg rudarskog naselja tipa vicus. Pored ovoga naselja može se očekivati i postojanje manjih poljoprivredno-gospodarskih objekata i seoskih gazdinstava tipa villa rustica.

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17