opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

U utorak, s početkom u 17.00 sati, održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Kreševo. Ono što je hvale vrijedno i što je rijetkost na političkoj sceni BiH, pa i većine lokalnih zajednica, je ta da su sve predložene odluke podržane jednoglasno.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa XVII. redovite sjednice Općinskog vijeća Kreševo;

2. Prijedlog Odluke o godišnjem obračunu Proračuna Općine Kreševo za razdoblje od 01.01. do 30.09.2023. godine;

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje Javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća J.U. Dječji vrtić ,,Radost Kreševo;

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Općine Kreševo;

5. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Skupštine Turističke zajednice Općine Kreševo;

6. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku općine Kreševo za davanje punomoći za zastupanje pred Općinskim sudom u Kiseljaku;

7. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kreševo;

8. Prijedlog Odluke o kupovini nekretnine

9. Vijećnička pitanja.

Dnevni red je usvojen jednoglasno, kako smo već i rekli.

Nakon usvajanja zapisnika s prošle sjednice, načelnik Pejak je vijećnike izvijestio o trenutnoj financijskoj situaciji i obračunu Proračuna za prva tri kvartala ove godine. Iskazan je suficit za prva tri kvartala i radi se o sredstvima namijenjenim za razne infrastrukturne projekte, što su svi vijećnici jednoglasno usvojili i pohvalili. Iskazani višak prihoda nad rashodima nije slučajan, i nije se ostvario za kratko vrijeme. Ovo je rezultat dobrog planiranja, domaćinskog odnosa prema sredstvima i napora da se osiguraju sredstva iz raznih izvora financiranja. Vijećnici su pohvalili iskazanu financijsku situaciju i iskazali podršku u nastavku ovakvog izvršavanja proračuna i u nastavku godine.

Jedna od točaka je vezana za javnu ustanovu čiji je osnivač općina Kreševo. Radi se o Dječjem vrtiću Radost, gdje je jedno od tijela upravljanja i Upravno vijeće Dječjeg vrtića kojem ističe mandat. Vijeće je dalo suglasnost da se raspiše javni natječaj za novo Upravno Vijeće a načelnik je pozvao sve zainteresirane koji ispunjavaju uvjete da se prijave na natječaj kad bude objavljen kako bi novo UV činili najbolji kadrovi koji će pomoći i ustanovi i našoj djeci.

Zanimljive točke su točke vezane za osnivanje Turističke zajednice općine Kreševo. Naime, općina Kreševo je jedna od rijetkih općina koja se odvažila i krenula sama s preuzimanjem turizma u svoje ruke. Trenutno se radi o fazi osnivanja Turističke zajednice koja će zasigurno biti vjetar u leđa razvoju turizma. Važno je napomenuti da je vijeće već radnije dalo suglasnost načelniku za izbor prostora za turistički ured, koji je već u pripremi. Nadalje, predstoji osnivanje svih tijela potrebnih za funkcioniranje turističke zajednice a koja su propisana Zakonom o turizmu ŽSB. Također, ovo je planirano i Strategijom razvoja općine Kreševo.

Dalje se raspravljalo o tekućim pitanjima potrebnim za funkcioniranje općine kao institucije, i vijećnici su podržali sve odluke na prijedlog načelnika i općinskih službi.

Jedna od odluka je vezana i za istek Ugovora o najmu prostora s PD Bitovnja vezano za prostorije koje koriste, a radi se o prostorijama iznad gradske tržnice i Vijeće je donijelo odluku da se ponovno ide s javnim pozivom kako bi se prostor ustupio onom kandidatu koji na javnom pozivu bude najbolje ocijenjen.

Općinsko vijeće je, na zadovoljstvo svih stanovnika Kreševa, donijelo Odluku i o kupovini nekretnine. Radi se o 52 m2 kako bi se ispravilo suženje nogostupa preko puta TI-OIL benzinske crpke, koji se u jednom dijelu sužava i onemogućuje hodanje po nogostupu, a i estetski narušava cjelinu. Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji tog dijela regionalne ceste Županijska direkcija za ceste nije se bavila imovinsko-pravnim odnosima i eksproprijacijom, nego samo izvođenjem radova na rekonstrukciji. Ovom kupovinom, općina Kreševo će ispraviti nogostup kako bi cijelom dužinom nogostup bio iste širine.

 

371510643_768739808311951_2695390098417352862_n.jpg

 

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17