opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

S jučerašnjim danom zaprimljeno više od 450 zahtjeva u Općini Kreševo po javnom pozivu u okviru provođenja programa EU pomoći dodjele sredstava energetski siromašnim domaćinstvima u Federaciji BiH

Javni poziv za dodjelu sredstava s pozicije Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima - Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize je u tijeku i ostaje otvoren do 10.11.2023.

Sve zainteresirane fizičke osobe sa mjestom prebivališta na području općine Kreševo prijave podnose u Općini Kreševo.

Na Protokolu Općine Kreševo do 02.11.2023. godine zaprimljeno je 456 kompletiranih prijava a proces prijema zahtjeva nastavlja se do 10.11.2023. godine.

Zbog velike zainteresiranosti lokalnog stanovništva povremeno se stvaraju gužve prilikom predaje zahtjeva., pa molimo građane za strpljenje razumijevanje.

Kategorije koje imaju pravo na podnošenje zahtjeva:

Kategorija 1: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Kategorija 2: Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kategorija 3: Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zagarantirane mirovine za 12. mjesec 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje i to pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tijekom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.

Kategorija 4: Domaćinstva/kućanstva u kojima su tijekom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543 KM).

 

Zgrada_opcine5.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17