opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Na osnovu člana 33. Zakona o dopunskim pravima branitelja (Službene novine SBK broj 7/16-prečišćen tekst) i člana 3 Pravilnika o ostvarivanju prava na stipendiju (Službene novine SBK broj 2/24), Kantonalna uprava za branioce/Kantonalna uprava za branitelje raspisuje:

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja za akademsku 2023/2024 godinu

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2023/2024 god. djeci branitelja(pdf)

Prijava na Natječaj za dodjelu stipendije (pdf)

 

Vlada_sa_logom.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17