opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Potpisan je Ugovor kojim se nastavlja jedan od najvažnijih projekata u novijoj povijesti Kreševa.

Radi se o Ugovoru vrijednom 968.632,11 KM za nastavak rekonstrukcije regionalnog puta R-443. Ovog puta se radi o dionici Alagići - Resnik.

Nakon provedenog postupka Javne nabave, kao najpovoljniji izvođač radova je izabran GP: Dobojputevi d.o.o. i Euro-Asfalt d.o.o., pa su tako Ugovor potpisali Saća Prnjavorac, direktorica Dobojputeva d.d. i Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste Federacije BiH d.o.o.

U sklopu ovog projekta će se rekonstruirati regionalni put. Cijelom dužinom će se uraditi nogostupi, kao i kanali za potoke i oborinske vode.

Također, raditi će se i rekonstrukcija mosta kod ''Gospinog kipa'' na ulazu u Kreševo, a uraditi će se nova podloga i asfalt, te nogostup od tog mosta do ''Ćilimare''.

Naručitelj projektne dokumentacije je Županijska direkcija za puteve Županije Središnja Bosna. Djelatnici Općine Kreševo su u suradnji sa Županijskom direkcijom završili postupak eksproprijacije i na ovoj dionici.

Investitor ovih radova je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a implementator je JP Ceste Federacije BiH d.o.o.

Nadzor ovih radova će provoditi ''AIK Inžinjering'' d.o.o. Banovići, koji su nakon provedene Javne nabave bili najpovoljniji.

 

e41f5602-e6ff-483d-a161-434b0463bcf4.jpg

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17