opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

stari grad jkresevo2

Ministarstvo prostornog uređenja F BiH odlučilo je s 20 000 KM sufinancirati projekt Općine Kreševo „Nastavak programa arheoloških istraživanja Starog grada Kreševo“. Dio je to transfera kojim se sredstvima Vlade F BiH financira zaštita 13 nacionalnih spomenika na području Federacije u 2013. godini.

Iako je Stari grad Kreševo bio važna utvrda srednjovjekovne Bosne, čudi činjenica kako nije bio stavljen pod zaštitu bivše države niti su tada, a ni poslije rađeni bilo kakvi istraživački i konzervatorski radovi. Zbog te nebrige došlo je do daljnjeg propadanja dobra. Grad se sada nalazi u prirodno konzerviranom stanju, skriven u bukovoj šumi. Smješten na platou uzvišenja, Stari grad Kreševo jedan je od 7 nacionalnih spomenika na području općine Kreševo koji je izravno povezan sa Povijesnom gradskom jezgrom (starim Podkreševom) koja je također nacionalni spomenik, a koja se nalazi u dolini ispod Grada.

Stari grad Kreševo imao je stratešku ulogu u gospodarsko-političkom trokutu Visoko-Fojnica-Kreševo u srednjem vijeku. Tu, „u slavnom gradu Kreševu“, kralj Stjepan Tomaš 3. rujna 1444. godine izdaje povelju Dubrovčanima kojom im potvrđuje povlastice.

Koliko se danas može ustanoviti, grad se sastojao od utvrđenja ili Gornjeg grada na vrhu brda i obora ili Donjeg grada na južnoj padini brijega. Tvrđava se nalazi na vrhu brijega opasanog bedemima, koji zatvaraju nepravilni ovalni prostor dugačak oko 105, a širok oko 45 m. Zauzimala je oko 4500 m2. Gradu se prilazi sa zapada, gdje se ispred utvrđenja moralo proći pored dvije detaširane kule i premostiti dva jarka, širine preko 6 m. Ulaz u utvrđenje bio je u zapadnom bedemu između dvije jake kule. Treća glavna kula nalazila se na istočnom, suženom kraju utvrđenja, nasuprot ulazu. Dominirala je kotlinom u kojoj je bilo podgrađe - Podkreševo. Kule su masivne, debelih zidova, i imaju kvadratnu ili  četverokutnu osnovu. Unutar bedema je bila cisterna. Vjerojatno se na zapadnoj polovici platoa nalazila i palača, ali to se ne može utvrditi bez arheoloških istraživanja. Sa južne strane tvrđave, na padini strmoj oko 400 metara, pružao se obor, dužine od oko 85 do 100 m, i širine oko 125 m. Tvrđava je bila spojena s oborom kroz prolaz u njezinom južnom zidu. Na južnom zidu obora sagrađeno je pet masivnih kula.

U posljednje vrijeme, inicijativama pojedinaca, te vladinog i nevladinog sektora, zaštita kulturno povijesne baštine i njeno uključivanje u sferu turizma  stavljeno je u pravce razvoja općine Kreševo. Prvi preduvjet izrade projektne dokumentacije iskopavanja Starog grada Kreševo su pripremni arheološki radovi tj. otvaranje dvije sonde od 8 i 10 metara. Tim radovima prethode neophodni pripremni radovi koji se sastoje od izgradnje i rekonstrukcije puta do utvrde, iskolčenja objekta, čišćenja i pripreme terena, te skidanje sloja humusa.

 

stari grad jkresevo1

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17