opcina@kresevo.ba | +387 (0) 30 806 602

Stipendije_opcina.jpg

 

Temeljem Javnog natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2022./2023. godinu br. 02-11-1118

od dana 15.05.2022. godine i te Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odabir korisnika studentskih stipendija za školsku 2022/2023 broj 02-11-1118/23-2 godine, Povjerenstvo za provođenje javnog poziva utvrdilo je Nacrt liste reda prvenstva za podnosioce prijava:

NACRT LISTE

kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaj za dodijelu stipendija za akademsku 2022./2023. godinu

Povjerenstvo za odabir korisnika studentskih stipendija za akademsku 2022/2023 razmotrilo pristigle prijave i utvrdilo da je pristiglo 21 prijava. Od toga 20 prijava ispunjava uvjete Javnog natječaja , a jedna prijava nije u skladu sa traženim uvjetima točke II. Javnog natječaja.

 

Prijave koje ispunjavaju uvjete:

1. Ana Barišić

2. Iva Miličević

3. Filip Marić

4. Luka Ban

5. Antonija Ivičević

6. Barbara Bilić

7. Mia Marić

8. Ivan Trogrlić

9. Tin Tomić

10. Sara Sičanica

11. Matea Kraljević

12. Nina Barešić

13. Sara Lepan

14. Mia Mišanović

15. Nermana Hodžić

16. Filip Meljančić

17. Toni Đerek

18. Irena Čiča

19. Ivona Čiča

20. Nensi Dusper

 

O b r a z l o ž e nj e

Općina Kreševo objavila je Javni natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2022./2023. godinu br. 02-11-1118 od dana 15.05. 2023.g.

Na osnovu pristiglih prijava Povjerenstvo je izvršilo pregled pristiglih prijava po Javnom natječaju te razmatrajući podnesene prijave, sačinila prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete tražene predmetnim Javnim natječajem

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Na nacrt liste za dodjelu stipendija za akademsku 2022./2023. godinu podnositelj prijave može u roku od 7(sedam) dana od dana objavljivanja Nacrta liste, izjaviti prigovor Općinskom načelniku općine Kreševo.

Prigovori se dostavljaju na adresu: Općina Kreševo – fra Grge Martića br. 49. 71260 Kreševo.

Konačnu listu utvrđuje Općinski načelnik općine Kreševo i istu objavljuje na oglasnoj ploči općine Kreševo te na službenoj web stranici Općine Kreševo https://www.kresevo.ba/.

 

- Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja

Copyright 2007-2020 OPĆINA KREŠEVO Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17