• PODSTRANICE

Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019.

Predstavništvo njemačke privrede u BiH, njemačke Vanjskotrgovinske komore u zemljama Zapadnog Balkana (AHK), kao i njemačko Udruženje za upravljanje materijalima, uvoz i logistiku (BME e.V.), pozivaju vas da budete dio regionalnog B2B projekta Njemačka inicijativa za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana 2019.

Opširnije na linku https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/njemacka-inicijativa/

JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Na osnovi članka 7. Zakona o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15-ispravka) i članka 6. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 89/15 i 11/17), Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisuje

JAVNI

Novi grantovi za sektor poljoprivrede: Sedam paketa u jednom pozivu

USAID/Sweden FARMA II projekat objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške organizacijama proizvođača iz sektora poljoprivrede.
USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane pružaoce usluga poslovnog razvoja i/ili organizacije proizvođača da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za pružanje usluga obuke, savjetodavne podrške i druge stručne podrške,

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2019. godinu

Središnji drlavni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sukladno dlancima 9., 13.,46. i 59. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj l24lll i 16112), dlanku 15. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Sredi5njeg drZavnog ureda zaHrvate izvan Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj 2ll7 i 4ll9) te na temelju Pravila o financiranju posebnih potreba i projekata od

Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine  po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na:
1. zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
2. učestvovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima (primarna proizvodnja)

Cilj javnog poziva je modernizacija proizvodnje i jačanje proizvodne konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i inovacija u proces primarne proizvodnje, povećanje produktivnosti poljoprivrednih gazdinstava, povećanje kvaliteta proizvoda, higijene i bezbjednosti hrane, uvođenje dobrih praksi u upravljanju prirodnim resursima i zaštita okoliša te otvaranje novih tržišnih mogućnosti.
Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške poljoprivrednim gazdinstvima mogu

Poziv za dostavljanje srednjoročnih (trogodišnjih) planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2019.-2021. godine i godišnjih planova potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva za 2019. godinu

Finaliziranjem zakonskog i podzakonskog okvira za javno-privatno partnerstvo Srednjobosanskog kantona, kojeg čine Zakon o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 3/18), Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata Javno-privatnog partnerstva (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 7/18), Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (“Službene novine Srednjobosanskog kantona”, broj: 10/18), stekli su se uslovi za

Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA

Zahtjev za dodjelu sredstava tekućih transfera za 2018. godinu - INTERVENTNA SREDSTVA

 OBAVJEŠTENJE
Obavještavamo sve zainteresirane da će Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa interventna sredstva dodjeljivati tokom cijele godine, odnosno, do utroška raspoloživih sredstava za svaki transfer posebno, a na osnovu pristiglih zahtjeva koji ispunjavaju potrebne uvjete. Sredstva će se isplaćivati u skladu sa kriterijima utvrđenim

Poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva i srednjih škola

Regionalni ured za suradnju mladih (RYCO) objavio je drugi Otvoreni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva i srednjih škola iz Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija). 

Cilj Poziva je doprinijeti procesu pomirenja u regiji Zapadnog Balkana putem mobilnosti mladih, interkulturalnog dijaloga, kao i omogućavanja poticajnog okruženja za regionalnu suradnju mladih. 

RYCO

Javni poziv za prikupljanjem zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2018.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavio je JAVNI POZIV za prikupljanjem zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2018.godinu. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 5.12.2018. godine. 

Opširnije na linku http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr/natjecaj/209/javni-poziv-za-prikupljanjem-zahtjeva-za-dodjelu-financijske-potpore-projektima-za-poticanje-povratka-hrvata-i-stvaranja-odrzivih-uvjeta-zivota-u-bosni-i-hercegovini-za-2018

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju certifikacije po međunarodno priznatim standardima

REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH) u okviru projekta “Ojačajmo fond za standarde” objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju certifikacije po međunarodno priznatim standardima.

Pozivaju se privredni subjekti (pravna lica), mala i srednja preduzeća iz sektora drvoprerade, metaloprerade i tekstila/kože/obuće koja imaju sjedište na teritoriji Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna

Grantovi Vlade Japana

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.
Iako obje sheme imaju za cilj pružanje

Javni natječaj za dodjelu sredstava u vidu financijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu

Na osnovu člana 27. stav 1. i člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1. i člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/06 i 1/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku

Javni natječaj za dodjelu donacija BH Telecoma

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2018. godini dodijeljuje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim osobama, kao podršku za financiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, iz oblasti djelovanja: 
a)  Osnovnih i srednjih škola (financiranje ili sufinanciranje nabave IT opreme za potrebe opremanja informatičkih kabineta);
b)  Javnih

3. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Iznosi sredstava iz Challenge fonda koji mogu biti dodjeljeni prihvatljivim korisnicima:

– za Startupe koji su registirvani najmanje 6 mjeseci i ne stariji od dvije godine do dana objave ovog poziva (07.XI.2018. godine), maksimalan iznos granta je 10.000 EUR,
– za gospodarske/poslovne subjekte starije od 24 mjeseca maksimalan iznos granta je 30.000 EUR,

Aplikanti moraju obezbjediti minimalno vlastito učešće

Grantovi Veleposlanstva Njemačke u BiH

Primjeri projekata koji mogu biti podržani:
- nastup/radionica njemačkih umjetnika na manifestacijama bosanskohercegovačkih nosilaca projekta (npr. Musica ad Hominem,Udruženjepisaca BiH, Sarajevo Kids Festival, Mostar Streets Art,Sarajevo Film Festival, itd.)
- nagrade za pobjednike na natjecanjima koja imaju vidljivu povezanost s Njemačkom npr. (kazališno natjecanje s predstavama njemačkih autora),
- putni troškovi umjetnika (uključujući prevoz opreme) za sudjelovanje na važnim festivalima u Njemačkoj,

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA-POTPORA UDRUŽENJIMA POTROŠAČA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU

Javni poziv za  raspodjelu sredstava tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača u Federaciji BiH utvrđuje uslove i način raspodjele preostalih sredstava namijenjenih za unapređenje zaštite potrošača u Federaciji BiH za 2018. godinu za provođenje projektnih aktivnosti u oblasti informisanja i edukacije potrošača.

Javni poziv se raspisuje za:

1. Projekte informisanja i edukacije potrošača o osnovnim potrošačkim pravima i zaštiti ekonomskih interesa potrošača kroz slijedeću

Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i

Javni oglas za dodjelu donacija iz dobiti J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo"

Na osnovu člana 21. Pravilnika o dodjeli donacija u J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo i člana 2. Odluke Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora korisnika donacija, broj: 13-2-01-2-6445- 9/18 od 02.10.2018. godine, Komisija za provođenje postupka izbora korisnika donacija raspisuje Javni oglas za dodjelu donacija iz dobiti J.P. Međunarodni aerodrom

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava: Podrška unapređenju konkurentnosti sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva, te sektora peradarstva

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku unapređenju konkurentnosti sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva te sektora peradarstva.

Opširnije na linku https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava/

Produžen rok za prijave za „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je produžilo rok za prijavu na Javni natječaj za odabir korisnika po projektu „Pružanje mentoring usluga za subjekte malog gospodarstva“.

Usluga mentoringa je namijenjena malim i srednjim poduzećima u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih poduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizirani set usluga (SSU) za mala i srednja poduzeća u 2018.

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2019. godinu

Ambasada Republike Češke u Bosni i Hercegovini objavljuje godišnji poziv za podnošenje zahtjeva za male lokalne projekte 2019.

Mali lokalni projekti su sastavni dio razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini i implementiraju se programom grantova kojim upravlja Ambasada Republike Češke u Sarajevu.

Rok za prijavu: 14. rujan 2018. godine u 12.00 sati (podne) .

Opširnije na linku https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Razvojna_saradnja/x2018_08_24_MLP.html

Stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Na temelju tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/18) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede ("Službene novine Federacije BiH", br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo

za dodjelu grant sreJavni natječaj za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz projekta “Jačanje kapaciteta institucija za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”.

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi  sa Aneksom 1. Sporazuma o grant sredstvima za razvojne ciljeve između Vlade Sjedinjenih Američkih država koju predstavlja USAID i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje predstavlja Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i

IZBOR ZA NAJBOLJE DVORIŠTE

colorful-flower-garden_1373-544.jpg

JAVNI OGLASI I NATJEČAJI

ZANIMLJIVOSTI IZ KREŠEVA

Kalendar događaja

Srpanj 2020
N P U S Č P S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

FOTO GALERIJE

fotogalerije2017btn2

footer_logokresevoba.png

Općina Kreševo
FRA GRGE MARTIĆA 49
71260 KREŠEVO

+387 (0) 30 806 602
opcina@kresevo.ba

O KREŠEVU

Općina Kreševo nalazi se u Središnjoj Bosni u Srednjobosanskom Kantonu/Županiji, a zauzima prostor od 150 km2.Općina Kreševo graniči sa općinama: Kiseljak, Fojnica, Konjic i Hadžići.

VIŠE O KREŠEVU

fbicon.pnginicon.pngyticon.png

Copyright © 2017. Službene stranice Općine Kreševo. Design & development SIK computers

designer17.png